Seminarium

Utländsk arbetskraft utestängs – Varför och hur påverkas arbetsmarknaden?

jan
31

HAR SÄNTS LIVE

31 januari 2024, 9:00-11:30
Kontaktperson
Moa Wejle

Under de senaste 15 åren har arbetsgivare i Sverige i alla branscher kunnat rekrytera medarbetare från länder utanför EU. Företagen har utifrån verksamhetens kompetensbehov haft möjlighet att rekrytera den mest lämpliga medarbetaren. Tillskottet av den internationella kompetensen har stärkt näringslivets utvecklingskraft och bidragit till ökad produktion och skatteintäkter.

När reglerna för arbetskraftsinvandring förändrades 2008 var den politiska ambitionen att möta upp de demografiska utmaningarna, motverka flaskhalsar på arbetsmarknaden och ge ökade möjligheter för företag att expandera och i förlängningen skapa fler jobb. Den myndighetsbaserade arbetsmarknadsprövningen togs då bort eftersom den var oflexibel och ineffektiv samt att arbetsgivaren ansågs vara den som bäst lämpad att bedöma behovet av kompetens.

Nu förändras systemet på nytt. Politiken och myndigheter ska nu i stället avgöra till vilka yrken som arbetskraftsinvandring ska tillåtas och vilka lönenivåer som kan godtas.

Välkomna till ett seminarium där företagare, forskare, myndighetsföreträdare och politiker diskuterar förutsättningarna för rekrytering av internationell kompetens.

  • Arbetskraftsinvandring före reformen år 2008 och därefter
  • Paradigmskifte – från företagens behov till arbetsmarknadsprövning
  • Medianlön eller kollektivavtalade löner?
  • De politiska vägvalen
  • Hur påverkas arbetsmarknaden?

Medverkande

Henrik Malm Lindberg, docent och bitr. kanslichef, Delmi

Jonas Öhlin, analytiker, Strategirådet

Erik Holmgren, enhetschef, Migrationsverket

Magdalena Schultze, HR Director, Massive Entertainment

Ann-Jeanette Eriksson, kammarrättsråd, särskild utredare En behovsprövad arbetskraftsinvandring

Irene Wennemo, generaldirektör, Medlingsinstitutet

Jonas Grafström, fil dr och vice vd, Ratio

Tor Hatlevoll, arbetsmarknadsekonom, SKR

Philip Alsén, Head of talent acqusition, H2 Green steel

Jonny Cato, riksdagsledamot och migrationspolitisk talesperson, Centerpartiet

Ludvig Aspling, riksdagsledamot och migrationspolitisk talesperson, Sverigedemokraterna

Magnus Resare, riksdagsledamot, Moderaterna

Sven-Olov Daunfeldt, chefekonom, Svenskt Näringsliv

Mia Bernhardsen, avdelningschef, Svenskt Näringsliv

Seminariet kommer inte att visas live men spelas in och läggas upp på Svenskt Näringslivs hemsida i efterhand.

Kaffe serveras kl. 08.30. Efterföljande lunch serveras i direkt anslutning till seminariet.

jan
31

HAR SÄNTS LIVE

31 januari 2024, 9:00-11:30
Kontaktperson
Moa Wejle
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist