Amelie Berg

Arbetsmarknadsexpert

Arbetar med arbetsmarknadsfrågor med särskild inriktning på mobilitet och internationell kompetens.

Senaste artiklar av Amelie Berg

REMISSVAR — 25 april 2024

Remittering av betänkandet Nya regler för arbetskraftsinvandring m.m. (SOU 2024:15)

NYHET — 10 april 2024

Internationella forskare viktiga för näringslivets kompetensförsörjning

Svenskt Näringsliv välkomnar regeringens uppdrag om förbättrade förutsättningar för utländska doktorander och forskare att verka i Sverige, skriver experterna Ulrika Wallén­­­ och Amelie Berg.
NYHET — 5 december 2023

Nya regler: Snart får företagen inte bestämma själva vem de ska anställa

Den myndighetsbaserade arbetsmarknadsprövningen återinförs, men frågan är vilken nytta det ger, skriver Amelie Berg, arbetsmarknadsexpert.
NYHET — 3 oktober 2023

Regeringens lönegolv slår hårt mot svenska företag

Höga lönegolv för arbetskraftsinvandrare gör det än svårare för svenska företag att hitta kompetens. Det påverkar såväl tillväxt som konkurrenskraft och är en åtgärd som skjuter bredvid målet, enligt Amelie Berg, arbetsmarknadsexpert.
RAPPORT — 27 september 2023

Rekrytering av internationell kompetens - arbetskraftsinvandringens betydelse för svenska företag

REMISSVAR — 18 september 2023

Remiss av betänkandet Kunskapskrav för permanent<br/>uppehållstillstånd (SOU 2023:25)

REMISSVAR — 14 juni 2023

Remiss av departementspromemorian Ett höjt försörjningskrav för arbetskraftsinvandrare

REMISSVAR — 29 maj 2023

Remiss av departementspromemorian Genomförande av det nya blåkortsdirektivet (Ds 2023:6)

NYHET — 28 mars 2023

Stort behov av reformer för att locka internationella talanger

Sverige förlorar dragkampen om eftertraktad kompetens. För att vända utvecklingen krävs reformer, och det är bråttom, anser Amelie Berg, expert på kompetensförsörjning.
RAPPORT — 28 februari 2023

Företagens behov av internationell kompetens - Så vinner Sverige kampen om talangerna

Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist