LogoLogo
LogoLogo

Amelie Berg

Jurist/expert arbetsgivarfrågor

Arbetar med arbetsmarknadsfrågor och arbetsmiljörätt.

Senaste artiklar av Amelie Berg

REMISSVAR — 2 september 2020

Direktåtkomst för Migrationsverket hos andra myndigheter

REMISSVAR — 26 juni 2020

Remiss- Ändringsföreskrift till AFS 2006:8 Provning med över eller undertryck.

REMISSVAR — 29 maj 2020

Remiss - förslag på tillfälliga föreskrifter maa Covid-19

REMISSVAR — 2 april 2020

Remisen - Ändring av föreskrifterna (AFS 2018:4) om smittrisker

NYHET — 6 februari 2020

"Positivt att utredning ser över kompetensutvisningar"

Regeringen och samarbetspartierna L och C tillsätter en utredning om arbetskraftsinvandring. Svenskt Näringsliv välkomnar att arbetskraftsinvandringen ska värnas och att utredningen inte ska lämna förslag om återinförd arbetsmarknadsprövning.
Arbetare i motorfabrik
Arbetare i motorfabrik
REMISSVAR — 24 januari 2020

ILO:s konvention (190) och rekommendation (206) om Ending violence and harassment in the world of work

RAPPORT — 10 december 2019

Ett arbetsmiljöansvar utan gräns? - Om ett sanktionssystem med brister och orimliga konsekvenser

REMISSVAR — 31 oktober 2019

Remiss av promemorian Särskilda regler om uppehållstillstånd vid ett avtalslöst brexit

NYHET — 20 juni 2019

Åtgärdspaket mot dödsolyckor i arbetet positivt

Svenskt Näringsliv tar frågan om dödsolyckor i arbetslivet på största allvar. Vi är positiva till att regeringen har gett Arbetsmiljöverket i uppdrag att analysera alla dödsolyckor under perioden 2018-2019, för att klarlägga orsaker och utarbeta rekommendationer, skriver juristen Amelie Berg.
Amelie Berg
Amelie Berg
REMISSVAR — 20 februari 2019

Utkast till lagrådsremiss Förlängning av lagen om tillfälliga tillstånd begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige

Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Stockholm Telefon: 08-553 430 00
Kontakta oss
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Stockholm Telefon: 08-553 430 00
Kontakta oss
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Stockholm Telefon: 08-553 430 00
Kontakta oss
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Stockholm Telefon: 08-553 430 00
Kontakta oss
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist