NYHET10 april 2024

Internationella forskare viktiga för näringslivets kompetensförsörjning

Svenskt Näringsliv välkomnar regeringens uppdrag om förbättrade förutsättningar för utländska doktorander och forskare att verka i Sverige, skriver experterna Ulrika Wallén­­­ och Amelie Berg.

Amelie Berg, arbetsmarknadsexpert, och Ulrika Wallén­­­, policyexpert för högskolepolitik.Foto: Stefan Tell / Ulf Börjesson/Ernst Henry Photography AB

Vi delar regeringens problembild men även en del av lösningarna. I Svenskt Näringsliv rapporter har vi lyft ett antal utmaningar gällande företagens möjligheter att kunna attrahera, rekrytera och behålla internationella doktorander och forskare. Vi har även presenterat en rad reformförslag.

I dag lämnar en stor andel av de internationella doktoranderna Sverige efter avslutade studier. De allra flesta finns inom naturvetenskapliga ämnen. Dessa kompetenser är avgörande för att Sverige ska klara kompetensförsörjningen för klimatomställningen.

Att förbättra förutsättningar för att attrahera, rekrytera och behålla utländska doktorander och forskare understödjer såväl akademins som näringslivets kompetensförsörjning. Internationella doktorander och forskare är nödvändiga för Sveriges konkurrenskraft, tillväxt och innovationsförmåga.

Svenskt Näringsliv ser fram emot konstruktiva samtal under utredningsprocessen.

Högskola och universitetForskning och innovation
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist