Forskningspolitik

Sverige har varit och är alltjämt i flera avseenden en framgångsrik kunskapsnation. Men den internationella konkurrensen hårdnar. Tillgång till kunskap och kompetens blir allt viktigare, och är i många fall en helt avgörande faktor vid beslut om lokalisering av FoU-investeringar.

Kontaktpersoner

Emil Görnerup

Senaste artiklarna

NYHET — 22 juni 2023

Näringslivet sätter agendan för forskningen: ”Långsiktiga satsningar”

Sverige halkar efter som forskningsnation. Det är en utveckling som måste vändas. Det konstaterar Svenskt Näringsliv som överlämnar ett inspel till regeringen, en reformagenda inför den nya forskningsproposition som ska vara färdig 2024.
RAPPORT — 20 juni 2023

En ny politik för en ny tid. Svenskt Näringslivs inspel till forskningspropositionen 2024

NYHET — 28 april 2023

Så kan Sverige höja FoU-insatserna

Ett ökat samarbete mellan näringsliv och akademi är avgörande om Sverige ska bibehålla sin status som innovationsland, menar flera forskningsföreträdare i samband med ett seminarium.
NYHET — 28 mars 2023

Stort behov av reformer för att locka internationella talanger

Sverige förlorar dragkampen om eftertraktad kompetens. För att vända utvecklingen krävs reformer, och det är bråttom, anser Amelie Berg, expert på kompetensförsörjning.
NYHET — 16 mars 2023

Bakläxa för svensk högskola

Arbetslösheten bland studenter, tre år efter högskoleexamen, är mycket högre i Sverige jämfört med likvärdiga länder. I botten ligger högskoleutbildningar som är anpassade efter studenternas efterfrågan inte arbetsmarknadens behov.
NYHET — 29 november 2022

Så blir Sverige en ledande kunskapsnation – igen

Sverige har länge varit en ledande utbildnings- och forskningsnation. Men dessvärre har vi inte vårdat denna position på senare år. Högre utbildning och forskning kan tvärtom beskrivas som mycket underreformerade politikområden.
RAPPORT — 29 november 2022

Kunskapsnation på sluttande plan? Reformförslag för svensk högre utbildning och forskning

NYHET — 23 maj 2022

Detta är segerreceptet för att slå Sverige i forskning

Segerreceptet för länderna som har kommit ikapp Sverige är att deras forskningspolitik har tydliga mål med fokus på hög kvalitet och nytta för innovation och näringsliv, enligt en färsk studie.
RAPPORT — 17 maj 2022

Excellens eller korpulens? Forskningspolitiska prioriteringar för den kommande mandatperioden

REMISSVAR — 7 april 2022

Utkast till förordning om halvledarakten

Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist