Forskning och innovation

Sverige har varit och är alltjämt i flera avseenden en framgångsrik kunskapsnation. Men den internationella konkurrensen hårdnar. Tillgång till kunskap och kompetens blir allt viktigare, och är i många fall en helt avgörande faktor vid beslut om lokalisering av FoU-investeringar.

Kontaktpersoner

Emil Görnerup

Senaste artiklarna

NYHET — 22 maj 2024

Det behövs en seriös debatt om svensk forskning

Ökade krav på akademin innebär inte en demokratisk nedmontering, skriver Emil Görnerup, forsknings- och innovationspolitisk expert, i nättidningen Curie.
NYHET — 3 maj 2024

Elektrifieringen kräver forskning i världsklass – läget är akut

Sverige står inför ett stort behov av samhällsutvecklande forskning och kompetens för att klara elektrifieringen, skriver Emil Görnerup, forsknings- och innovationspolitisk expert.
NYHET — 10 april 2024

Internationella forskare viktiga för näringslivets kompetensförsörjning

Svenskt Näringsliv välkomnar regeringens uppdrag om förbättrade förutsättningar för utländska doktorander och forskare att verka i Sverige, skriver experterna Ulrika Wallén­­­ och Amelie Berg.
REMISSVAR — 16 februari 2024

Ökad kompetens i säkerhetsfrågor vid universitet och högskolor

REMISSVAR — 16 februari 2024

Ny myndighetsstruktur för finansiering av forskning och innovation (SOU 2023:59) och Statlig forskningsfinansiering Underlagsrapporter (SOU 2023:19)

RAPPORT — 12 december 2023

Kunskapsekonomins viktigaste tillgång? Utvärdering av Svenskt Näringslivs immaterialrättsstrategi

NYHET — 7 december 2023

Inte en naturlag att Sverige är en framstående forskningsnation

Sverige måste riva ner trygghetstänket om vi vill främja mer spetskompetens. Det menar flera tunga forskningsrepresentanter inför nästa års forskningsproposition. ”Om vi ska klara av att välja och välja bort så måste det till stora systemförändringar”, säger professor Maria Strömme.
RAPPORT — 20 november 2023

Svenskt Näringslivs inspel till energiforskningspropositionen

NYHET — 26 oktober 2023

Sverige har inte råd med ytterligare en förlorad mandatperiod i forskningspolitiken

Utgångspunkten för en ny svensk innovationsmyndighet bör vara kommersialisering och nyttiggörande av viktig kunskap från akademin. Det skriver Emil Görnerup, ansvarig för forskning och innovation, i Esbri.
NYHET — 19 oktober 2023

Sverige måste våga satsa på FoU för ökad elproduktion

Om Sverige ska klara klimatomställningens krav på ökad elproduktion behövs ett tätare samarbete mellan forskning och näringsliv, menade flera experter på ett seminarium. Finland har kommit långt i arbetet.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist