LogoLogo
LogoLogo

Emil Görnerup

Forsknings- och innovationspolitisk expert

Policyansvarig för forsknings- och innovationspolitiska frågor

Senaste artiklar avEmil Görnerup

RAPPORT — 6 februari 2020

En ny färdriktning mot forskning i världsklass - Svenskt Näringslivs inspel till forskningspropositionen 2020

SN_inspel_till_FoU-propositionen_WEBB.pdf.png
SN_inspel_till_FoU-propositionen_WEBB.pdf.png
RAPPORT — 24 januari 2020

Spetsforskning i Sverige - Nivå, utveckling & attraktionskraft

EVENT — 3 december 2019

Mot djärva mål – ny färdplan för svensk forskning?

NYHET — 15 november 2019

EU måste prioritera forskningen

Gapet mellan tillväxtekonomierna och Västvärlden minskar. Det ställer stora krav på Europas konkurrenskraft. Ökade satsningar på forskning är vägen framåt för att klara utmaningen, skriver Emil Görnerup, policyexpert forskning och innovation.
REMISSVAR — 20 juni 2019

Remiss av betänkandet En långsiktig , samordnad och dialogbaserad styrning av högskolan (SOU2019:6)

REMISSVAR — 7 maj 2019

Remiss av promemorian Förslag om dataskyddsbestämmelser som komplettering till propositionen Ny ordning för att främja god sed och hantera oredlighet i forskning

RAPPORT — 27 april 2019

Hur bör statens FoU-budget allokeras?

NYHET — 27 april 2019

Sverige behöver en samlad FoU-politik för akademi och näringsliv

Svensk forskningspolitik kräver en uppryckning. Bland annat måste näringslivet involveras i större utsträckning. Regeringen har möjlighet att göra något åt situationen i nästa forskningsproposition. Det skriver Tobias Krantz och Emil Görnerup.
En forskare undersöker något i ett laboratorium.
En forskare undersöker något i ett laboratorium.
RAPPORT — 20 februari 2019

En akademi för kunskapsekonomin – reformer för en högskola i världsklass

NYHET — 8 februari 2019

Avsaknad av incitament och eget ansvar sänker svensk forskning

Statens roll som forskningsfinansiär måste bli tydligare. Annars riskerar politiken att fortsatt bli såväl otydlig som ineffektiv. Denna stora och samhällskritiska sektor förtjänar en bättre politik och ett vassare ledarskap, skriver Emil Görnerup, forsknings- och innovationspolitisk expert.
Emil Görnerup
Emil Görnerup
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist