Webbinarium

Näringslivsagenda mot kriminalitet inom arbetskraftsinvandring

juni
01
2021
Endast digitalt deltagande
1 juni 2021, 10:00-10:45

En väl fungerande arbetskraftsinvandring bidrar med viktig kompetens till många företag i olika branscher landet runt. Arbetskraftsinvandringen bidrar även med stora skatteintäkter och stärker näringslivets konkurrenskraft.

Svenskt Näringsliv värnar alla företags möjligheter att rekrytera arbetskraftsinvandrare oberoende av bransch eller yrke. Att systemet med arbetskraftsinvandring uppfattas som legitimt är därför viktigt såväl för enskilda företag som för arbetsmarknaden i stort.

De allra flesta företag som anställer arbetskraftsinvandrare gör det med helt seriösa avsikter och med ambitionen att rekrytera en medarbetare med den bästa kompetensen. Men det förekommer att kriminella utnyttjar systemet för arbetskraftsinvandring i felaktiga syften. Detta måste motverkas med träffsäkra och effektiva åtgärder i syfte att upprätthålla legitimiteten för systemet med arbetskraftsinvandring.

Därför föreslår Svenskt Näringsliv i Näringslivsagenda mot kriminalitet inom arbetskraftsinvandringen en rad åtgärder som presenteras och diskuteras på detta webbinarium.

Medverkande: Patrik Karlsson och Amelie Berg, Svenskt Näringsliv, Benjamin Dousa, vd Timbro och Andreas Åström, näringspolitisk chef Almega, och Magnus Wallerå, Svenskt Näringsliv.

Moderator: Robert Thorburn, Svenskt Näringsliv

juni
01
2021
Endast digitalt deltagande
1 juni 2021, 10:00-10:45
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist