Rapport1 juni 2021

Näringslivsagenda mot kriminalitet inom arbetskraftsinvandringen

Svenskt Näringsliv anser att de rådande förutsättningarna för arbetskrafts-invandring i grunden är bra. Systemet gör det möjligt för företag av olika storlek, i olika branscher och med olika kompetensbehov att rekrytera medarbetare frånländer utanför EU om de inte hittar den arbetskraft de behöver i Sverige.

Goda förutsättningar att kunna rekrytera medarbetareutanför landets gränser blir en extra möjlighet att fåtag i den kompetens som företagen har behov av.

Det stärker företagens kompetensförsörjning och därmed deras konkurrenskraft. Utöver att bidra till enskilda företags framgång bidrar arbetskraftsinvandring äventill ökad produktion och skatteintäkter.

Dagens systemför arbetskraftsinvandring fungerar till mycket storutsträckning väl och behöver värnas.

Dessvärre förekommer dock fusk och missbrukdär kriminella aktörer kringgår eller utnyttjar regelverken på arbetsmarknaden i ekonomiskt eller felaktigt syfte. Det  förekommer brottslighet även inom ramen för den reglerade arbetskraftsinvandringen.

Det är viktigt att sådant fusk motverkas för att undvika att individer att blir illa behandlade och så att konkurrensen mellan företag inte snedvrids eller sätts ur spel.

I Näringslivsagendan mot kriminalitet inom arbetskraftsinvandringen föreslås en rad relevanta åtgärder för att stävja missbruk.

Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist