NYHET16 januari 2024

Europeisk ekonomisk säkerhet på rätt sätt

När EU:s nya strategi för europeisk ekonomisk säkerhet snart omsätts i konkreta förslag är det viktigt att den fokuserar på rätt saker. Att skapa förutsättningar att stärka vår ekonomi och internationella konkurrenskraft borde vara en självklarhet. Risken är att strategin i stället fokuserar på att försöka reglera bort risker och beroenden som företagen hanterar bäst själva.

Jonas Berggren, internationell analyschef, och Henrik Isakson, policyansvarig för handelspolitik.Foto: Ulf Börjesson/Ernst Henry Photography AB

Svenska företag utsätts i allt högre grad för säkerhetsrisker som desinformation, cyberattacker, bojkotter och osäkra leveranskedjor. Även om politiska beslut kan göra en del för att reducera dessa risker är det viktigt att inse att det finns en viss risk i alla ekonomiska transaktioner, särskilt i internationell handel.

Som regel bör det vara upp till företagen själva att hitta en lämplig balans mellan effektivitet och säkerhet, så länge det inte äventyrar samhällets säkerhet. Det offentliga bör i första hand se till att skapa bästa möjliga förutsättningar för företagen att t ex diversifiera sina leveranskedjor och på så sätt minska de risker som är förknippade med ekonomiskt beroende.

Skydd mot ekonomiska säkerhetsrisker är en sak. Skydd mot konkurrens är en annan. Det första är viktigt. Det andra undergräver på sikt vår egen förmåga att konkurrera, vår ekonomi och vårt välstånd. Det gäller att hålla isär dessa för att undvika en utveckling mot ökad protektionism.

Den enskilt viktigaste faktorn för ekonomisk säkerhet är ekonomisk styrka.

Den enskilt viktigaste faktorn för ekonomisk säkerhet är ekonomisk styrka. På EU-nivå bör därför fokus ligga på att vidmakthålla och utveckla våra största gemensamma tillgångar: Den inre marknaden och vår öppna handel med omvärlden. Vi får inte låta ökade regelbördor hämma företagens och därmed i förlängningen Sveriges och Europas konkurrenskraft.

Svenskt Näringslivs närmare syn på en europeisk ekonomisk säkerhetsstrategi framgår av rapporten nedan (på engelska). Där tar vi upp såväl själva begreppet ekonomisk säkerhet som flera av de konkreta förslag som diskuteras, till exempel granskning av in- och utgående investeringar och identifiering av säkerhetskänsliga teknologier.

Säkerhetspolitik och totalförsvarHandel och säkerhet
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist