Säkerhetspolitik och totalförsvar

Det privata näringslivet utgör kärnan i totalförsvaret och därmed försörjningsberedskapen och uppbyggnaden av ett mer robust Sverige. Det privata näringslivet står för merparten av alla leveranser av varor och tjänster i Sverige. Därför måste utgångspunkten när totalförsvaret byggs och utvecklas utgå från näringslivets förutsättningar. Vidmakthållandet av konkurrenskraften hos bolagen är A-O. 

Kontaktpersoner

Johan Sjöberg

Senaste artiklarna

REMISSVAR — 3 oktober 2023

Promemorian Sveriges tillträde till vissa Natoavtal (Ds 2023:22)

NYHET — 11 september 2023

Ny lag om investeringsgranskning – silar vi mygg och sväljer kameler?

Lagen om kontroll av utländska investeringar riskerar att drabba vanliga företag utan att stoppa egentliga säkerhetshot, skriver Jonas Berggren, internationell analyschef, och Johan Sjöberg, ansvarig för säkerhets- och försvarspolicy.
NYHET — 17 augusti 2023

Jacke om höjda hotnivån: ”Viktigt att stärka Sverigebilden”

Säpo höjde nyligen den svenska terrorhotnivån från 3 till 4 på en femgradig skala och regeringen har vidtagit ett antal säkerhetshöjande åtgärder. Svenskt Näringsliv välkomnar åtgärderna som syftar till att förbättra Sverigebilden.
NYHET — 30 juni 2023

Därför är näringslivet nödvändigt för totalförsvaret

Om Sverige ska kunna stärka sitt totalförsvar i den oroliga tid vi lever i, så behövs näringslivet. Det var alla överens om när Svenskt Näringsliv och Folk och Försvar arrangerade säkerhetsseminarium i Almedalen.
NYHET — 27 juni 2023

Hur påverkar kriget i Ukraina dig som företagare?

Kriget mellan Ryssland och Ukraina har fått direkta konsekvenser för företag som bedrivit verksamhet i något av länderna, men det påverkar också svenska företag i allmänhet. Johan Sjöberg, ansvarig för säkerhets- och försvarspolicy på Svenskt Näringsliv, berättar vad svenska företag bör tänka på.
REMISSVAR — 19 maj 2023

Remiss om Viktiga samhällsfunktioner till stöd för arbetet med civil beredskap

NYHET — 14 april 2023

Säpo varnar för att svensk teknik och produkter hamnar i Ryssland

Säkerhetspolisen, Säpo, varnar för att teknik och produkter från Sverige används av rysk militär. ”Svenska företag bör vara extra vaksamma kring dessa frågor och tillse att man har god kontroll över sina leverans- och exportkedjor”, säger Johan Sjöberg, säkerhets- och försvarspolitisk rådgivare.
NYHET — 11 april 2023

Information om krigsorganisering och krigsplacering för privata företag

Svenskt Näringsliv sammanfattar vad krigsorganisering och krigsplacering innebär för privata företag.
NYHET — 30 mars 2023

Angeläget näringslivsråd för krisberedskap igång

Näringslivsrådet för totalförsvar och krisberedskap har en nyckelroll i händelse av höjd beredskap eller krig. Det första mötet ägde rum under gårdagen. ”Ett viktigt steg för att förbättra samarbetet mellan ansvariga myndigheter och det privata näringslivet”, säger vd Jan-Olof Jacke.
NYHET — 13 mars 2023

Näringslivets roll i totalförsvaret: Frivilliga åtaganden utgör grunden

Regering och myndigheter vinnlägger sig om att fördjupa näringslivets roll inom totalförsvaret. Johan Sjöberg, säkerhets- och försvarspolitisk rådgivare, välkomnar initiativ men understryker att krigsorganisering och krigsplacering inom näringslivet bygger på frivilliga åtaganden.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist