Säkerhetspolitik och totalförsvar

Det privata näringslivet utgör kärnan i totalförsvaret och därmed försörjningsberedskapen och uppbyggnaden av ett mer robust Sverige. Det privata näringslivet står för merparten av alla leveranser av varor och tjänster i Sverige. Därför måste utgångspunkten när totalförsvaret byggs och utvecklas utgå från näringslivets förutsättningar. Vidmakthållandet av konkurrenskraften hos bolagen är A-O. 

VÅRA SENASTE WEBBINARIER

Kontaktpersoner

Johan Sjöberg

Senaste artiklarna

NYHET — 18 juni 2024

Var tredje lärosäte saknar kunskap om säkerhetsarbete – här är åtgärderna som krävs

Universitet och högskolor blir alltmer intressanta mål för främmande makt. Det menar Emil Görnerup, ansvarig för forskningspolitik, och Johan Sjöberg, ansvarig för säkerhets- och försvarsfrågor. I en debattartikel i Altinget skriver de att det finns allvarliga luckor i lärosätenas beredskapsarbete.
REMISSVAR — 13 juni 2024

Remittering av betänkandet Arbetsrätten under krig och krigsfara (SOU 2023:79)

SKRIVELSE — 3 juni 2024

Key Principles for Bolstering EU Defence, Resilience and Security

Recommendations from the Confederation of Swedish Enterprise to the institutions of the European Union in view of the upcoming policy cycle.
NYHET — 23 maj 2024

Wallenberg: ”EU-medlemskapet har tjänat oss väl”

Styrelseordförande Jacob Wallenberg vill att Sverige engagerar sig mer i EU-samarbetet. ”Mer än 60 procent av Sveriges export går till EU:s inre marknad och nästan 850 000 svenska jobb skapas därmed”, sa han under Svenskt Näringslivs stämma.
REMISSVAR — 16 maj 2024

Remittering av Betänkande SOU 2024:8 Livsmedelsberedskap för en ny tid

NYHET — 25 mars 2024

Möte om näringslivets roll i ett förändrat säkerhetsläge

Geopolitiska spänningar, säkerhetspolitiska utmaningar i Sveriges närområde, terrorism, cyberbrottslighet och den ökade brottsligheten i Sverige påverkar både direkt och indirekt förutsättningarna för företagande. Allt fler företag pekar på växande problem på dessa områden.
NYHET — 25 mars 2024

Nato – ökad säkerhet och breddade affärsmöjligheter

Att Sverige har gått med i Nato är goda nyheter både för exporten och för näringslivet på hemmaplan. ”Näringslivet är ryggraden i hela vårt försvar”, säger Johan Sjöberg, ansvarig för säkerhets- och försvarspolicy.
NYHET — 7 mars 2024

Säkerhetskonferens Väst

Svenskt Näringslivs säkerhetsdelegation höll i veckan konferens där företagare och beslutsfattare samlades för att gemensamt adressera de aktuella säkerhetsutmaningarna i Sverige. Syftet var att öka näringslivets involvering i frågor som rör totalförsvaret och brottsförebyggande åtgärder.
NYHET — 26 februari 2024

”Nu måste vi lägga in en högre växel”

Natomedlemskapet kräver en stark roll för näringslivet inom försörjningsberedskapen och totalförsvaret, skriver Johan Sjöberg, säkerhets- och försvarspolitisk rådgivare.
NYHET — 26 februari 2024

Jacke om Natobeskedet: ”Vår fred och vår självständighet bygger på samarbete”

Det ungerska parlamentet har gett sitt klartecken till Sveriges medlemskap i Nato. ”Det är med glädje jag konstaterar att Sverige nu blir fullvärdig medlem i Nato”, säger Jan-Olof Jacke, vd.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist