Säkerhetspolitik och totalförsvar

Det privata näringslivet utgör kärnan i totalförsvaret och därmed försörjningsberedskapen och uppbyggnaden av ett mer robust Sverige. Det privata näringslivet står för merparten av alla leveranser av varor och tjänster i Sverige. Därför måste utgångspunkten när totalförsvaret byggs och utvecklas utgå från näringslivets förutsättningar. Vidmakthållandet av konkurrenskraften hos bolagen är A-O. 

Kontaktpersoner

Johan Sjöberg

Senaste artiklarna

NYHET — 30 mars 2023

Angeläget näringslivsråd för krisberedskap igång

Näringslivsrådet för totalförsvar och krisberedskap har en nyckelroll i händelse av höjd beredskap eller krig. Det första mötet ägde rum under gårdagen. ”Ett viktigt steg för att förbättra samarbetet mellan ansvariga myndigheter och det privata näringslivet”, säger vd Jan-Olof Jacke.
NYHET — 13 mars 2023

Näringslivets roll i totalförsvaret: Frivilliga åtaganden utgör grunden

Regering och myndigheter vinnlägger sig om att fördjupa näringslivets roll inom totalförsvaret. Johan Sjöberg, säkerhets- och försvarspolitisk rådgivare, välkomnar initiativ men understryker att krigsorganisering och krigsplacering inom näringslivet bygger på frivilliga åtaganden.
NYHET — 9 januari 2023

Näringslivsråd ska stärka svensk beredskap

Regeringen vill stärka Sveriges motståndskraft genom att inrätta ett nytt näringslivsråd. ”Det är bra att Sveriges försörjningsberedskap stärks”, säger vd Jan-Olof Jacke.
REMISSVAR — 1 november 2022

Remiss av slutbetänkande Totalförsvarsanalys – en oberoende myndighet för uppföljning och utvärdering (SOU 2021:103)

NYHET — 1 december 2021

Experten: Så förändras säkerhetsskydds­lagstiftningen

Den 1 december förändras säkerhetsskyddslagstiftningen på flera sätt. Karl Lallerstedt, ansvarig för säkerhetspolicyfrågor på Svenskt Näringsliv, reder ut vad som gäller.
NYHET — 31 mars 2021

OMX 30 – Ny unik undersökning om cyberbrott

Attacker från kriminella aktörer och främmande makt kostar det svenska näringslivet miljarder varje år. I en ny unik undersökning ger Sveriges största företag en bild av sina erfarenheter.
RAPPORT — 20 augusti 2020

Försörjningstrygghet el - 2045

NYHET — 20 januari 2020

Näringslivets roll i totalförsvaret

Folk och försvars nyss avslutade rikskonferens i Sälen lade stor tonvikt vid behovet av att bygga upp ett nytt totalförsvar. Näringslivet kommer att behöva ges en tydlig roll i detta arbete. Men vad får det kosta?
REMISSVAR — 5 november 2019

Remittering av slutbetänkandet Förbättrat skydd för totalförsvaret (SOU 2019:34)

REMISSVAR — 22 februari 2018

Ett moderniserat medinflytande för totalförsvarspliktiga (Ds 2017:50)

Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist