Säkerhetspolitik och totalförsvar

Det privata näringslivet utgör kärnan i totalförsvaret och därmed försörjningsberedskapen och uppbyggnaden av ett mer robust Sverige. Det privata näringslivet står för merparten av alla leveranser av varor och tjänster i Sverige. Därför måste utgångspunkten när totalförsvaret byggs och utvecklas utgå från näringslivets förutsättningar. Vidmakthållandet av konkurrenskraften hos bolagen är A-O. 

VÅRA SENASTE WEBBINARIER

Kontaktpersoner

Johan Sjöberg

Senaste artiklarna

NYHET — 25 mars 2024

Möte om näringslivets roll i ett förändrat säkerhetsläge

Geopolitiska spänningar, säkerhetspolitiska utmaningar i Sveriges närområde, terrorism, cyberbrottslighet och den ökade brottsligheten i Sverige påverkar både direkt och indirekt förutsättningarna för företagande. Allt fler företag pekar på växande problem på dessa områden.
NYHET — 25 mars 2024

Nato – ökad säkerhet och breddade affärsmöjligheter

Att Sverige har gått med i Nato är goda nyheter både för exporten och för näringslivet på hemmaplan. ”Näringslivet är ryggraden i hela vårt försvar”, säger Johan Sjöberg, ansvarig för säkerhets- och försvarspolicy.
NYHET — 7 mars 2024

Säkerhetskonferens Väst

Svenskt Näringslivs säkerhetsdelegation höll i veckan konferens där företagare och beslutsfattare samlades för att gemensamt adressera de aktuella säkerhetsutmaningarna i Sverige. Syftet var att öka näringslivets involvering i frågor som rör totalförsvaret och brottsförebyggande åtgärder.
NYHET — 26 februari 2024

”Nu måste vi lägga in en högre växel”

Natomedlemskapet kräver en stark roll för näringslivet inom försörjningsberedskapen och totalförsvaret, skriver Johan Sjöberg, säkerhets- och försvarspolitisk rådgivare.
NYHET — 26 februari 2024

Jacke om Natobeskedet: ”Vår fred och vår självständighet bygger på samarbete”

Det ungerska parlamentet har gett sitt klartecken till Sveriges medlemskap i Nato. ”Det är med glädje jag konstaterar att Sverige nu blir fullvärdig medlem i Nato”, säger Jan-Olof Jacke, vd.
RAPPORT — 20 februari 2024

Konkurrenskraftiga företag stärker försörjningsberedskapen och totalförsvaret

NYHET — 20 februari 2024

Näringslivet har en avgörande roll i totalförsvaret

Sveriges behov av ett robust totalförsvar ökar och det kräver att näringslivet får ett större deltagande i beredskapsarbetet, visar en ny rapport från Svenskt Näringsliv. ”Det handlar väldigt mycket om att förändra kulturen”, säger Johan Sjöberg, ansvarig säkerhets- och försvarspolicy.
NYHET — 30 januari 2024

Uppmaningen: Skilj på säkerhetshot och skydd mot konkurrens

EU-kommissionens strategi för ekonomisk säkerhet vill möta de hot som tornar upp sig. Men om förslagen blir verklighet kan de missbrukas, varnar Henrik Isakson, policyansvarig för handelspolitik.
NYHET — 16 januari 2024

Europeisk ekonomisk säkerhet på rätt sätt

När EU:s strategi för europeisk ekonomisk säkerhet snart omsätts i konkreta förslag är det viktigt att den fokuserar på rätt saker: Att skapa förutsättningar att stärka vår ekonomi och internationella konkurrenskraft, skriver experterna Jonas Berggren och Henrik Isakson.
RAPPORT — 16 januari 2024

Building security through competitiveness - position on EU economic security strategy

Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist