Konferens

Konferens försörjningsberedskap

Den 17 november 2023 genomförde Svenskt Näringsliv och MSB en konferens på temat försörjningsberedskap. Konferensen ägde rum i Stockholm och riktade sig till ledare och chefer från myndigheter och näringsliv med ansvar för beredskapsfrågor, säkerhetsfrågor eller verksamhetsutveckling.

nov
17
2023

HAR SÄNTS LIVE

17 november 2023, 10:00-15:00

Syftet med konferensens är att möjliggöra erfarenhetsutbyte och nätverkande mellan offentlig och privat sektor som skapar förutsättningar för en fördjupad samverkan och närmre samarbete där näringslivets flexibilitet, anpassningsbarhet och innovationskraft nyttjas på ett effektivt för att stärka Sveriges försörjningsberedskap.

Konferensen består av tre panelsamtal:

  1. 1.
    Försörjningsberedskapens olika verktyg: produktionsomställning i praktiken
  2. 2.
    Hur kan näringslivet påverkas av ett Natomedlemskap?
  3. 3.
    Vad kan vi lära oss från Ukraina?

På grund av att konferensen har ett begränsat antal platser finns det ingen öppen anmälan. Däremot spelas konferensen in och den kommer finnas tillgänglig i efterhand på Svenskt Näringslivs och MSB:s hemsidor efter den 17 november.

Kontaktpersoner: Carl Rådestad, MSB, carl.radestad@msb.se eller Frida Pamliden, Svenskt Näringsliv, frida.pamliden@svensktnaringsliv.se

nov
17
2023

HAR SÄNTS LIVE

17 november 2023, 10:00-15:00
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist