Webbinarium

Nya regler för en sundare konkurrens

Välkomna till ett webbinarium om hur kommuner kan förbereda sig för kommande skärpning av reglerna för offentlig säljverksamhet

apr
08
Endast digitalt deltagande
8 april 2024, 15:00-16:00
Dokument
Osund kommunal konkurrens Företagens topp tio-lista.pdf
Svenskt Näringslivs guide för (O)sund konkurrens
Regeringens tilläggsdirektiv om konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet

Många företag upplever fortfarande problem med osund konkurrens från kommunala verksamheter. Framför allt små och medelstora företag drabbas av kommuner som i sin säljverksamhet har fördelar av såväl avsaknad av vinstkrav, som möjlighet att skattefinansiera verksamhet och nyttja den kommunala infrastrukturen. Det handlar om allt från gym och caféverksamhet till nyttjande av offentlig mark för fiberinfrastruktur.

Det finns sedan 2010 lagstiftning som ska komma till rätta med konkurrenssnedvridande offentlig säljverksamhet. Den har dock visat sig otillräcklig. Den 15 februari 2024 beslutade regeringen därför om ett tilläggsdirektiv där reglerna för konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet ska ses över. Konkurrensverket ska få utökade möjligheter att agera mot kommuner och andra offentliga aktörer som bedriver osund konkurrens. Uppdraget ska redovisas 28 februari 2025.

Med ett nytt regelverk på plats inom ett par år är det möjligt för kommuner att redan nu förbereda sig. Genom att komma igång tidigt och göra det i dialog med det lokala näringslivet kan kommunen gå från att osund konkurrens är någonting som försämrar relationerna, till att ett proaktivt förbättringsarbete stärker det lokala företagsklimatet. Det handlar bland annat om att:

  • Sätta sig in i frågan
  • Utveckla policies för kommunen och dess bolag
  • Inventera verksamheten
  • Ta ställning till vilka förändringar som kan behövas inför de kommande regelskärpningarna.

Under detta webbinarium kommer vi bland annat gå igenom utredningens uppdrag och vilka förändringar av regelverket som är aktuellt att överväga. Vi kommer berätta om nuvarande regler och vilka brister som finns, samt goda exempel på hur man som kommun kan arbeta med att inventera och löpande arbeta med konkurrensfrågan för att skapa ett bättre företagsklimat.

Medverkande

Stefan Sagebro
Konkurrensexpert på Svenskt Näringsliv
Johan Grip
VD på Startpoint Advisory
Rikard Jermsten
Generaldirektör på Konkurrensverket

Målgrupp: Kommunala politiker och tjänstepersoner.

Varmt välkommen!

apr
08
Endast digitalt deltagande
8 april 2024, 15:00-16:00
Dokument
Osund kommunal konkurrens Företagens topp tio-lista.pdf
Svenskt Näringslivs guide för (O)sund konkurrens
Regeringens tilläggsdirektiv om konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist