Flera länder agerar för att underlätta hjälp till Ukraina 

Igår, torsdag den 19 maj, röstade EU-parlamentet för ett års upphävande av tullar på all import från Ukraina för att stödja landets ekonomi med anledning av den ryska invasionen. Förslaget fick 515 positiva röster, 32 emot och 11 nedlagda.

Åtgärderna innebär att importtullar på industriprodukter, införseltullar på frukt och grönsaker och antidumpningstullar helt avskaffas under en period om ett år. Även åtgärder mot stålimport kommer att skyddas.

Myndigheter och regeringar i flera medlemsstater har skyndsamt agerat för att underlätta hjälp till Ukraina. Polen har sedan snart två månader tillbaka infört 0 % moms på donationer till ukrainska flyktingar och under gårdagen lämnade även finska regeringen förslag om att införa 0 % moms på donationer till personer som flyr Ukraina. Momsen på 0 % med rätt till avdrag kommer att gälla retroaktivt från och med den 24 februari och gälla under hela 2022. Vi ser liknande åtgärder även i Lettland, Belgien, Litauen och Tyskland.  

I Sverige råder en restriktiv praxis i skatterätten när det gäller företags möjlighet att donera. Det gäller både inkomstskatten och momsen. Exempelvis utlöser en donation av varor normalt beskattning oavsett om donationen sker på företagsekonomiska grunder (påverkar kunders och anställdas uppfattning av företaget) eller ej. 

De skadliga effekterna av den hårda svenska rättspraxisen accentueras i tider av kriser, såsom den som nu uppstått till följd av kriget i Ukraina och den som uppstod vid coronapandemin. Det är hög tid att undanröja dagens hårda svenska rättspraxis.

SKRIVET AVTara Muinafshar

Visa alla inlägg
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist