Viktiga momsförslag saknas i partiernas skuggbudgetar

Under veckan har oppositionspartierna presenterat sina skuggbudgetar och följande momsförslag läggs fram.

Momsen är ett av de mest komplicerade regelverken och den skatt som har högst fullgörandekostnader för de allra minsta aktörerna. Därför är det välkommet att både regeringen och fyra av oppositionspartierna (KD, M, C och L) föreslår högre omsättningsgräns för moms, även om förslagen skiljer sig åt i omfattning. Regeringens förslag är en höjning från 30 000 kr till 80 000 kr medan oppositionens förslag varierar mellan 100 000 kr och 150 000 kr eller är ospecificerat. Stöd för att sätta gränsen högre än 80 000 kr finns dessutom i en mängd svenska utredningar. Enligt utredningen om mikroföretagarkontot föreslås en omsättningsgräns på 120 000 kr för schablonbeskattning och gränsen bör synkroniseras med omsättningsgränsen för moms.

Utöver omsättningsgränsen för befrielse från moms är det inte helt oväntat att fokus ligger på skattesatserna. Från C föreslås slopad dansbandsmoms. Både C och M motsätter sig regeringens förslag om ytterligare sänkt moms på vissa reparationer från 12 % till 6 %. Förslag om att åtgärda de oproportionerliga konsekvenser som både importmomsen och hyresmomsen skapar lyser dock tyvärr med sin frånvaro. Detta trots att även Skatteverket påtalat behovet av lagändring. Det handlar om förslag som brukar kallas ”lågt hängande frukter”, utan negativ påverkan på skatteintäkterna. Sådana åtgärder vore nödvändiga för svensk internationell handel och för att möjliggöra användning i såväl befintliga verksamhetslokaler som investeringar i nya.

Det är olyckligt att inte större politisk vilja att förenkla momsregelverket och att bredda momsbasen återfinns i budgetarna trots att vi hör en stor politisk samsyn i samtalen med partierna.

SKRIVET AVTara Muinafshar

Visa alla inlägg
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist