Enklare momsregler för gåvor och begagnade varor utreds

Idag presenterade regeringen direktiv (dir. 2024:15) till en ny skatteutredning som ska se över momsreglerna vid försäljning av begagnade varor och beskattningsbara personers gåva av varor. Detta är mycket glädjande då näringslivet länge har påtalat behov av förändringar i skatteregler som motarbetar hållbara investeringar. Uppdraget ska redovisas senast 31 mars 2025.

Vad gäller företags möjligheter att donera varor, råder sedan länge en restriktiv praxis på skatteområdet. Det gäller såväl momsreglerna som inkomstskattereglerna. En donation av varor utlöser normalt beskattning, så kallad uttagsbeskattning, oavsett om donationen sker på företagsekonomiska grunder eller inte. Vad gäller momsreglerna, så gäller enligt dagens regler att varor som har ett värde som inte är ringa, inte kan skänkas utan att medföra beskattning. Detta leder till att varor kasseras i stället för att skänkas bort. Det kan röra sig om fullt fungerande varor som av olika anledningar inte går att sälja, t.ex. på grund av passerat utgångsdatum eller utgående sortiment. Svenskt Näringsliv har länge påtalat denna problematik (se t.ex. här) och särskilt lyft behovet av krisåtgärder vid flera tillfällen (se bl.a. här, här och här).

Vid försäljning av begagnade varor har återförsäljaren ofta gjort inköpet av konsumenter (eller andra icke beskattningsbara personer) och ingen debiterad moms finns därför på fakturan. Återförsäljaren har därför ingen möjlighet att göra avdrag för den ingående momsen. Varan har på nytt förts ut i den kommersiella handeln och är belastad med en inbyggd moms som ingen part kunnat dra av. När återförsäljaren sedan säljer varan på nytt måste denne redovisa moms på hela försäljningspriset. Man kan säga att det finns en inbyggd moms i varan som ingen part kunnat dra av. För att undvika denna dubbelbeskattning kan återförsäljaren välja att tillämpa vinstmarginalbeskattning, VMB. I stället för moms på hela försäljningspriset beräknas momsen enbart på vinstmarginalen (skillnaden mellan försäljnings- och inköpspris). Dagens svenska VMB-regler innebär i princip att VMB måste beräknas på varje enskild vara så länge inköpspriset är känt, ett system som skapar stor administration för företag som säljer begagnat.

Vad gäller reglerna vid försäljning av begagnade varor, ska en särskild utredare bl.a. analysera vilket utrymme momsdirektivet ger att tillämpa så kallad förenklad VMB och utifrån detta ta ställning till om förenklad VMB kan utformas på ett sätt som förenklar för företag som säljer begagnade varor. Förenklad VMB innebär att man beräknar vinstmarginalen på skillnaden mellan redovisningsperiodens sammanlagda försäljnings- och inköpspriser, något som inte är möjligt enligt dagens regler så länge enskilda varans pris är känt. Svenskt Näringsliv har lyft denna möjlighet på bl.a. seminarium, i ett flertal rapporter (se här, här och här), artiklar och bloggar.

Vad gäller reglerna vid beskattningsbara personers gåvor av varor, ska utredaren bl.a. ta ställning till om momsreglerna kring uttagsbeskattning kan utformas så att momskonsekvenserna vid gåvor av varor till hjälporganisationer och liknande blir mer förutsebara och på så sätt öka incitamenten att skänka varor.

Behovet av att nyttja befintliga resurser på bästa sätt är en prioriterad fråga för näringslivet. Det är hög tid att momssystemet blir enklare och inte motarbetar företag som vill driva på utvecklingen av den cirkulära ekonomin och övriga hållbara åtgärder. Förhoppningsvis väljer regeringen att presentera liknande initiativ vad gäller inkomstskatten.

Enligt direktiven ska utredaren, om det är möjligt och lämpligt, lämna nödvändiga författningsförslag. Svenskt Näringsliv kommer noggrant följa utredningens arbete.

SKRIVET AVTara Muinafshar

Visa alla inlägg
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist