Rapport21 november 2022

Skapa goda marknadsförutsättningar för den cirkulära ekonomins framväxt

Svenskt Näringsliv presenterade i april 2019 rapporten ”Cirkulär ekonomi för ett konkurrenskraftigt och hållbart näringsliv i Sverige”. Sedan dess har mycket hänt. EU-kommissionen har presenterat sin handlingsplan för cirkulär ekonomi och den svenska regeringen har presenterat både en nationell strategi och en handlingsplan. Även forskningen inom området har utvecklats och myndigheternas arbete och uppdrag har fått större fokus på den cirkulär ekonomins utveckling. Vidare har omställningstakten inom det svenska näringslivet ökat och nya cirkulära material och produktflöden och affärsmodeller utvecklas snabbt och ständigt.

Trots den positiva utvecklingen är den cirkulära ekonomins utveckling fortsatt i ett tidigt stadium. Näringslivet utvecklar och implementerar nya cirkulära material, produkter och tjänster men arbetet försvåras ofta av att befintliga regelverk och tillämpningen av dem inte är anpassade för de cirkulära lösningarna. Den politiska ambitionen är hög men policyarbetet inom cirkulär ekonomi hanteras fortfarande i alltför hög utsträckning som en miljöfråga. Cirkulär ekonomi kan kraftfullt bidra till att flera hållbarhetsmål nås, varför frågan också måste hanteras som en samhällsövergripande fråga.

För att näringslivets omställning till cirkulär ekonomi ska kunna nå sin fulla potential och att de cirkulära lösningarna ska bli lönsamma och konkurrenskraftiga behöver marknadsförutsättningarna för de cirkulära affärsmodellerna förbättras. Svenskt Näringsliv har tillsammans med medlemsorganisationerna tagit fram denna rapport för att lyfta fram viktiga grundförutsättningar och möjliggörare som kan skapa denna förändring och främja näringslivets omställning.

Skriven avMadeleine SvenbergJenny Svärd
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist