Senaste artiklarna

NYHET — 18 januari 2023

Kompass ska få fart på EU:s konkurrenskraft

Inför det svenska ordförandeskapet i EU lanserar Svenskt Näringsliv en strategi som förhoppningsvis ska implementeras i EU-arbetet. Det handlar om att värna och inte minst öka EU:s konkurrenskraft.
RAPPORT — 21 november 2022

Skapa goda marknadsförutsättningar för den cirkulära ekonomins framväxt

SKRIVELSE — 1 november 2022

Svenskt Näringslivs position om EU-kommissionens förslag till förordning om restaurering av natur

RAPPORT — 15 mars 2022

Uppdaterad översyn av EU-taxonomins påverkan på det svenska näringslivet

RAPPORT — 14 december 2021

En miljöprövning för omställning och nya möjligheter

NYHET — 1 oktober 2021

Frival – en nödvändig åtgärd för ökad resurseffektivitet och minskad klimatpåverkan 

Svenskt Näringsliv är positiv till förslaget att införa frival, som möjliggör för näringslivet att förädla avfall och bibehålla och utveckla cirkulära material och produktflöden.
NYHET — 9 september 2021

Ett breddat ekodesigndirektiv kan bidra till hållbar produktutveckling

Arbetet mot mer hållbara produkter är positivt och Svenskt Näringsliv anser att produktutveckling måste innehålla viktiga hållbarhetsaspekter. Även om utvecklingen av mer hållbara produkter redan har kommit en bra bit på väg behöver mer göras för att främja ytterligare framsteg.
NYHET — 27 augusti 2021

Säljer nytt och tar hand om gammalt 

Gösta Samuelsson Bil i Ludvika säljer inte bara bilar, utan demonterar också skadade bilar och tar reda på reservdelar i sitt bolag Demia AB. ”Det är en viktig del av vårt hållbarhetsarbete”, säger vd Tobias Wångmar.
RAPPORT — 2 juli 2021

Erfarenheter av hållbarhetsrapportering

RAPPORT — 1 juni 2021

Företagens avgörande roll för en hållbar utveckling – maj 2021

Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist