Hållbarhet

Senaste artiklarna

RAPPORT — 15 mars 2022

Uppdaterad översyn av EU-taxonomins påverkan på det svenska näringslivet

RAPPORT — 14 december 2021

En miljöprövning för omställning och nya möjligheter

NYHET — 1 oktober 2021

Frival – en nödvändig åtgärd för ökad resurseffektivitet och minskad klimatpåverkan 

Svenskt Näringsliv är positiv till förslaget att införa frival, som möjliggör för näringslivet att förädla avfall och bibehålla och utveckla cirkulära material och produktflöden.
NYHET — 9 september 2021

Ett breddat ekodesigndirektiv kan bidra till hållbar produktutveckling

Arbetet mot mer hållbara produkter är positivt och Svenskt Näringsliv anser att produktutveckling måste innehålla viktiga hållbarhetsaspekter. Även om utvecklingen av mer hållbara produkter redan har kommit en bra bit på väg behöver mer göras för att främja ytterligare framsteg.
NYHET — 27 augusti 2021

Säljer nytt och tar hand om gammalt 

Gösta Samuelsson Bil i Ludvika säljer inte bara bilar, utan demonterar också skadade bilar och tar reda på reservdelar i sitt bolag Demia AB. ”Det är en viktig del av vårt hållbarhetsarbete”, säger vd Tobias Wångmar.   
RAPPORT — 2 juli 2021

Erfarenheter av hållbarhetsrapportering

RAPPORT — 1 juni 2021

Företagens avgörande roll för en hållbar utveckling – maj 2021

RAPPORT — 17 mars 2021

Confederation of Swedish Enterprise’s priorities for the WTO in 2021 and beyond

NYHET — 24 november 2020

Inception Impact Assessment for Sustainable Product Initiative

The Confederation of Swedish Enterprise welcomes the EU Commission”s action plan on circular economy and the initiative on Sustainable Product Initiative. Swedish business community is already at the forefront of changing from a linear to a circular economy and wants to take a driving role in its development.
NYHET — 23 november 2020

”Halvera tiden för att få ett miljötillstånd”

LKAB satsar 400 miljarder på fossilfritt stål. Långa tillståndsprocesser försenar projektet. ”Vi behöver dubblera hastigheten i omställningen, något som kräver halverade tider för att få ett tillstånd”, skriver Lina Håkansdotter, avdelningschef hållbarhet och infrastruktur.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist