NYHET9 oktober 2023

Syna momsreglerna med nya ögon

Tidningen Näringslivet skrev nyligen att företag inom second hand och återbruk tvingas betala dubbel moms, vilket hindrar den cirkulära ekonomin från att utvecklas ytterligare. ”Förutsättningarna är inte optimala för att skapa tillväxt”, säger Andreas Anderholm Pedersen, hållberhetschef på GIAB Nordic AB och Returhuset i Staffanstorp, som instämmer i TN:s resonemang.

Andreas Anderholm Pedersen, hållberhetschef på GIAB Nordic AB och Returhuset i Staffanstorp, menar att en gemensam lägre momssats för hela återbruksbranschen hade kunnat få fler företag att ge sig in på marknaden och förlänga livet på en rad olika produkter från en mängd branscher.

I takt med att den cirkulära ekonomin växer har frågan om dubbel moms på begagnade varor blivit allt större. Företagens huvudfokus är att ge material och produkter ett nytt liv eller förlänga deras befintliga. GIAB i Staffanstorp hanterar andra e-handlares returer eller reklamationer och ger produkten ett andra liv via försäljning genom Returhuset med huvudsyftet att lätta belastningen på miljön. En affärsidé som har visat sig ha många fördelar.

Andreas Anderholm Pedersen

– Det gör att onödigt långa transporter för ompaketering i andra länder undviks eller det faktum att många produkter faktiskt slängs. Denna hantering minskar både klimatutsläpp och påverkan på många andra miljörelaterade problem, säger Andreas Anderholm Pedersen.

Som TN nämner finns ett stort hinder för att utveckla denna typ av verksamhet mer, vilket bland annat är momsreglerna vid försäljning av begagnade varor. Företag måste nämligen lägga på full moms, 25 procent, på sina varor, trots att de redan blivit momsdebiterade vid det tidigare köptillfället.

– Detta är givetvis något som hindrar utvecklingen för oss och hela branschen. Det gör det svårt att vara konkurrenskraftig på flera marknader och mot nya produkter. Vi hade önskat en större nationell översyn från regeringen, samtidigt som det mest önskvärda är en skatteväxling där skatten minskar på arbetskraft och ökar på utvinning och hantering av jungfruliga material, säger Andreas Anderholm Pedersen.

Andreas Anderholm Pedersen menar att en gemensam lägre momssats för hela återbruksbranschen hade kunnat få fler företag att ge sig in på marknaden och förlänga livet på en rad olika produkter från en mängd branscher. Samtidigt sträcker sig problemen utöver den svenska marknaden där exempelvis regelverken för hanteringen av returer i EU måste stramas åt.

– Förra året släpptes en studie från Lunds universitet som kom fram till att returer för ett värde av 22 miljarder euro slängs inom EU varje år, enbart inom produktgrupperna kläder och elektronik. Vi svenskar är tyvärr en del av den här statistiken trots att vi ofta tror att vi är bättre än vi faktiskt är när det kommer till återbruk och återvinning, berättar Andreas Anderholm Pedersen.

Han önskar att politiken synar momsreglerna med nya ögon och tittar på vilka effekter de ska ge och vad de faktiskt ger. Nu handlar diskussionen mest om momssatser på olika varor.

– Vi borde prata om regler som man kan enas kring som dubbelmomsen och vad som händer när momsreglerna inte fungerar och snarare blir kontraproduktiv för tillväxten. Effekterna av det kan vara riktigt dåliga i längden, säger Andreas Anderholm Pedersen.

Förslag på förändringar som kan öka tillväxten bland cirkulära företag, enligt Andreas Anderholm Pedersen:

  • Ta bort moms på produkter som redan blivit debiterade vid första köptillfället
  • Underlätta skattebördan, till exempel genom skatteväxling med sänkt arbetsgivaravgift
  • Inför regelverk som förbjuder att produkter förstörs inom EU
  • Öka kunskapen bland konsumenter, fler insatser behövs

SkatterMomsHållbarhetMiljö
Skriven avSara Dahlberg
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist