NYHET25 augusti 2023

Zinkgruvan helt fossilfri 2035

Långt ned i berget pågår verksamheten dygnet runt för att utvinna zink, koppar och bly. På 1140 meters djup finns en av gruvans verkstäder, lunchmatsal, kontor och mycket annat för att få Zinkgruvan Minings verksamhet att fungera när nästan en och en halv miljon ton malm ska brytas för att vi alla ska få tillgång till de viktiga metallerna.

Länets riksdagsledamöter besökte nyligen gruvan tillsammans med Svenskt Näringsliv för att ta del av gruvnäringens framtidsutsikter och utmaningar.Foto: Zinkgruvan

– Säkerhet och hållbarhet står högst upp på agendan och målet är att gruvan ska vara fossilfri 2035, berättar vd Staffan Sandström när han och övriga ledningen tar emot flera av länets riksdagsledamöter.

Zinkgruvan Mining har 460 medarbetare och till det kommer 150 entreprenörer som tillsammans ser till att närmare 80 000 ton zink, 30 000 ton bly samt 4 000 ton koppar produceras. Totalt borras och sprängs cirka 10 kilometer nya orter fram i gruvan varje år.

– Det blir stora volymer med hög vikt trots att det vi skickar är koncentrat, vilket ser ut ungefär som sand. Vi är den största fraktköparen på Göta Älv då våra koncentrat går med fartyg ut via Göta Älv till Göteborg och sedan vidare till hamnar runt om i Europa, berättar Monika Andersson, kommunikationschef på Zinkgruvan Mining.

Att social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet är i fokus är tydligt. De enkäter som företaget regelbundet gör visar på en hög acceptans bland närboende. Men byråkrati kan sätta käppar i hjulen för insatser för att minska miljöpåverkan. Företaget ska nu investera 150 miljoner i ett vattenreningsverk som med den allra mest moderna tekniken ska rena överskottsvattnet, men det har varit en onödigt mödosam och kostsam process.

Charlotte Odenberger hållbarhetschef, Zinkgruvan Mining.
Foto: Karl Hulterström

– Vi investerar i den bästa tekniken som finns men myndigheterna tyckte ändå inte att vi uppfyllde kraven till en början och processen drog ut på tiden. Effekten av krångliga och utdragna tillståndsprocesser kan ju bli att investeringsviljan i ny teknik minskar och det blir ju sämre ur ett hållbarhetsperspektiv, säger hållbarhetschef Charlotte Odenberger.

Under jord fasas koldioxidutsläppen ut stegvis. Redan idag går många av maskinerna på el en stor del av tiden men det finns stora utmaningar vid exempelvis förflyttning mellan olika arbetsområden i gruvan.

– Det pågår mycket utveckling inom området och i vår plan ingår att byta ut fordon för fordon när det finns modeller på marknaden som passar vår verksamhet. Samtidigt är tillgången och priset på el en viktig faktor. Vi förbrukar över 100 MWh per år så vi är beroende av stabila elleveranser till rimliga priser, avslutar Staffan Sandström.

TillståndLokalt FöretagsklimatHållbarhet
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist