Kontaktpersoner

Christine Sjögren von Sydow

Senaste artiklarna

NYHET — 19 april 2024

Unik chans: 300 miljarder skäl att inte missa Global Gateway

Via EU-projektet Global Gateway kan svenska företag växa och hitta möjligheter på nya marknader samtidigt som de bidrar till den gröna och digitala omställningen. ”Här finns fantastiska möjligheter”, säger Marie Trogstam, avdelningschef hållbarhet och infrastruktur.
RAPPORT — 11 januari 2024

Carbon Border Adjustment Mechanism - manual

REMISSVAR — 3 november 2023

Remiss av EU-kommissionens förslag till direktiv om övervakning av jordhälsa och resiliens

RAPPORT — 4 oktober 2023

The Business Sector's Role in Strengthening Biodiversity

With a greater understanding of biodiversity, there are more actions that can be taken. Together, the entire Swedish business sector can contribute to strengthening biodiversity. That’s what the new report The Business Sector’s Role in Strengthening Biodiversity is all about.
REMISSVAR — 29 augusti 2023

Remittering av promemorian Cirkulär hantering av textil och textilavfall

REMISSVAR — 27 juli 2023

Remittering av Kommissionens förslag till direktiv om styrkande och kommunikation om uttalade miljöpåståenden

RAPPORT — 7 juli 2023

Näringslivets roll i att stärka biologisk mångfald

REMISSVAR — 12 december 2022

Remiss av Europeiska kommissionens förslag till förordning om förbud mot produkter som producerats genom tvångsarbete

NYHET — 29 november 2022

COP27: ”Regeringen bör fokusera på utsläppsminskningar”

Klimatkonferensen innebar vissa framsteg. Ett effektivt verktyg att åstadkomma utsläppsminskningar är att införa ett pris på utsläpp av koldioxid. Det bör den svenska regeringen lägga kraft på, skriver Marie Trogstam, avdelningschef för hållbarhet och infrastruktur.
RAPPORT — 21 november 2022

Skapa goda marknadsförutsättningar för den cirkulära ekonomins framväxt

Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist