Seminarium

Välkommen till ”Näringslivets roll i att stärka biologisk mångfald”

Foto: luza studios
maj
22
2023

HAR SÄNTS LIVE

Delta digitalt eller fysiskt
22 maj 2023, 9:00-10:00
Kontaktperson
Karin Nilsson
Expert miljöpolicy


Den 22:a maj är det den internationella biologiska mångfaldens dag. Jämte klimatförändringarna är förlusten av biologisk mångfald en av vår tids största utmaningar, och en fråga som måste hanteras i samma utsträckning. Mer än 50 procent av världens sammanlagda BNP är beroende av naturen och World Economic Forum bedömer förlusten av biologisk mångfald och ekosystemkollapser att vara en av de snabbast växande globala riskerna under det kommande decenniet. En stor utmaning, innebär också stora möjligheter.

Varmt välkomna till Svenskt Näringslivs lansering av boken Näringslivets roll i att stärka biologisk mångfald. Näringslivet spelar en avförande roll för att stärka vår biologiska mångfald och genom ökad medvetenhet om vad som kan och behöver göras, kan nya idéer, affärsmodeller och teknik för att stärka biologisk mångfald komma på plats.

Tillsammans med politik, forskning, företag och intresseorganisationer diskuterar vi varför biologisk mångfald är nödvändigt för näringslivet, vilka utmaningar som finns och hur vi tillsammans tar vara på möjligheterna framåt.

Deltagare:

  • Romina Pourmokhtari (L), klimat- och miljöminister
  • Margareta Renström Linde, sakkunnig Biologisk mångfald och Näringsliv WWF
  • John Tumpane, avdelningschef miljö Formas
  • Sara Carlsén, samordnare för biologisk mångfald Boliden
  • Karin Johansson, vice vd Svenskt Näringsliv
  • Karin Nilsson, expert miljöpolicies Svenskt Näringsliv
  • Seminariet modereras av Robert Thorburn, Svenskt Näringsliv

Frukostfralla från kl. 8.30.

Seminariet spelas in och finns tillgängligt att se i efterhand via svensktnaringsliv.se

Här finner du det fullständiga programmet för dagen om biologisk mångfald i Näringslivets Hus.

Under eftermiddagen kommer Ecogain att lansera en svenskutvecklad modell för att mäta biologisk mångfald. Länk till eftermiddagens seminarium hittas här.

maj
22
2023

HAR SÄNTS LIVE

Delta digitalt eller fysiskt
22 maj 2023, 9:00-10:00
Kontaktperson
Karin Nilsson
Expert miljöpolicy
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist