Karin Nilsson

Expert miljöpolicy

Arbetar med flera miljöfrågor såsom biologisk mångfald, luft, vatten och mark både nationellt och på EU-nivå.

Senaste artiklar av Karin Nilsson

NYHET — 14 augusti 2023

EU måste ta hänsyn till oron för nya naturrestaureringsregler

Det är positivt att EU-parlamentet lyckades skapa en kompromiss om förslaget till naturrestaureringsförordning, skriver Karin Nilsson, expert miljöpolicy. Nu väntar en oviss trilog.
NYHET — 17 juli 2023

An Industrial Emissions Directive fit for a green deal

The Confederation of Swedish Enterprise, together with its members, welcome the European Parliament’s approval of a balanced set of revisions to the Industrial Emissions Directive (IED).
NYHET — 17 juli 2023

Ett hållbart industriutsläppsdirektiv

Svenskt Näringsliv välkomnar att omröstningen i Europaparlamentet landade i ett balanserat förslag till reviderat industriutsläppsdirektiv (IED), skriver Karin Nilsson, expert på miljöpolicy.
RAPPORT — 7 juli 2023

Näringslivets roll i att stärka biologisk mångfald

SKRIVELSE — 31 maj 2023

The EU Nature Restoration Regulation (NRR): balancing biodiversity and socioeconomic goals demands a tailormade approach per Member State, legal clarity and a proper impact assessment

EVENT — 12 maj 2023

Välkommen till ”Näringslivets roll i att stärka biologisk mångfald”

SKRIVELSE — 18 april 2023

Regulation on Nature Restoration risks jeopardising Sweden’s social development and preparedness

NYHET — 27 mars 2023

Europe risks stifling innovation with the revised Industrial Emissions Directive (IED)

The Council of Ministers reached a general approach on the revised Industrial Emissions Directive the 16th of March.
NYHET — 17 mars 2023

EU-direktiv: Förslag riskerar bromsa den gröna omställningen

Ministerrådet har avslutat förhandlingarna om ett reviderat Industriutsläppsdirektiv. Förslaget riskerar att förhindra innovation och bromsa den gröna omställningen, skriver Karin Nilsson, expert miljöpolicy.
SKRIVELSE — 10 januari 2023

Confederation of Swedish Enterprise’s position on the proposed Nature Restoration Regulation

Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist