NYHET13 december 2023

Viktigt med balans när Sverige tillämpar naturrestaureringsförordningen

EU-parlamentets miljöutskott har röstat igenom trilogskompromissen för naturrestaureringsförordningen. Det är positivt att förslaget har blivit mer flexibelt så att det är möjligt att skapa en balans mellan att både stärka den biologiska mångfalden och bygga ett hållbart samhälle, menar Karin Nilsson, expert på miljöpolicyer.

Karin NilssonFoto: Ulf Börjesson/Ernst Henry Photography AB

Den 29 november röstade EU-parlamentets miljöutskott igenom kompromissförslaget gällande Naturrestaureringsförordningen (Nature Restoration Regulation). Svenskt Näringsliv är positivt till att förslaget har blivit mer flexibelt genom processen. Att det finns möjlighet att nå andra viktiga samhällsmål och prioriteringar samtidigt som den biologiska mångfalden stärks är en förutsättning för ett hållbart samhällsbyggande.

Svenskt Näringsliv välkomnade förslaget om mål för restaurering och återskapande av natur när det lades fram av EU-kommissionen i juni 2022. Vi är också positiva till att förslaget snart har gått igenom EU:s beslutsprocess och kommer bli verklighet.

Det finns behov av restaurering och återskapande åtgärder som komplement till annan naturvård för att bevara och stärka biologisk mångfald. Det är också en nyckel för att trygga långsiktig livsmedelsproduktion, klimatanpassning av våra samhällen och säkra viktiga ekosystemstjänster.

Svenskt Näringsliv anser att samtidigt som restaurering är prioriterat så är det viktigt att det sker i en god balans med möjlighet till byggande av bostäder och infrastruktur samt inhemsk produktion av råvaror och material. Även arbetstillfällen, det ökade behovet av fossilfri energi, landsbygdsutveckling samt andra ekonomiska och sociala aspekter måste kunna vägas in.

Svenskt Näringsliv och medlemmarna Byggföretagen, Skogsindustrierna, Svemin och Sveriges Bergmaterialindustri har varit aktiva genom hela EU-processen och anser att det nu blir viktigt hur naturrestaureringsförordningen tillämpas i Sverige.

Några sammanfattande kommentarer inför den svenska implementeringen:

  • Svenskt Näringsliv anser att regeringen bör prioritera att utföra aktiva restaureringsåtgärder för att stärka kvaliteten i skyddade områden, särskilt för naturtyper som bedöms vara särskilt viktiga för biologisk mångfald och som finns på begränsade areal.
  • Det är viktigt att Sverige väljer att använda all den flexibilitet som finns i förordningen och att relevanta prioriteringar görs för att inte andra samhällsmål och prioriteringar påverkas negativt.
  • Det är viktigt att se över de svenska referensvärdena och rapporteringen av skyddad areal i Sverige. För att skapa en harmonisering mot andra EU-länder, men också för att ge en mer rättvisande bild av Sveriges engagemang för naturvård. 
  • Gällande kraven för restaurering av urbana grönytor har dessa blivit mer flexibla men vi ser ändå en oro kring hur detta ska genomföras i praktiken. Byggandet av bostäder, anläggningar och infrastruktur får inte äventyras.

EUBiologisk mångfaldMiljö och hållbar tillväxt
Skriven avKarin Nilsson
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist