Rapport7 juli 2023

Näringslivets roll i att stärka biologisk mångfald

Mänskligheten står inför några av sina största utmaningar: förlusten av biologisk mångfald samt klimatförändringar. Samtidigt ökar jordens befolkning och den globala medelklassen växer i takt med att världens fattigdom bekämpas. Vi har många hållbarhetsmål som ska uppfyllas samtidigt vilket gör att det är nödvändigt att hitta en balans mellan de olika intressena samt arbeta för att de kan komplettera och stärka varandra med en global hållbar utveckling som mål.

En stärkt biologisk mångfald är en viktig grund för att kunna minska klimatförändringarnas effekter och för att förbättra förutsättningarna för att bekämpa fattigdom. Näringslivet är också starkt beroende av biologisk mångfald då mer än 50 procent av världens sammanlagda BNP är beroende av naturen och enligt World Economic Forum bedöms förlusten av biologisk mångfald och ekosystemkollapser att vara en av de snabbast växande globala riskerna under det kommande decenniet.

En stor utmaning, innebär också stora möjligheter för näringslivet. Satsningar på att stärka biologisk mångfald kan skapa nya affärsmöjligheter genom att det finns en ökad efterfrågan på marknaden och det kan skapa bättre investerings- och rekryteringsmöjligheter.

Mycket görs i näringslivet för att minska miljöpåverkan och påverkan på den biologiska mångfalden men genom teknikutveckling, nya innovationer och mer cirkulära affärsmodeller kan näringslivet bidra ännu mer. För att accelerera arbetet och skapa möjligheter för hela näringslivet att kunna bidra i en allt högre grad är ökad medvetenhet och kunskap nödvändigt.

Svenskt Näringsliv tar fram denna bok för att öka kunskapen om biologisk mångfald och tillsammans med företagsexempel inspirera till att accelerera näringslivets arbete med att vända trenden för den biologiska mångfalden.

Skriven avKarin Nilsson
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist