NYHET14 augusti 2023

EU måste ta hänsyn till oron för nya naturrestaureringsregler

Det är positivt att EU-parlamentet lyckades skapa en kompromiss om förslaget till naturrestaureringsförordning, skriver Karin Nilsson, expert miljöpolicy. Nu väntar en oviss trilog.

Karin Nilsson, expert miljöpolicy.Foto: Ulf Börjesson/Ernst Henry Photography AB

Svenskt Näringsliv med medlemmar välkomnar EU-parlamentets förhandlingsposition om förslaget till naturrestaureringsförordning, som röstades igenom onsdagen den 12e juli. Det är positivt att parlamentet lyckades skapa en egen position som innehåller viktiga förbättringar av kommissionens ursprungliga förslag.

Naturrestaurering är viktigt för att bevara och stärka biologisk mångfald samt leverera ekosystemtjänster. Sådana åtgärder behövs för att säkra ekosystemens motståndskraft och kunna möta pågående klimatförändringar. Sverige befinner sig mitt i en omställning för att bli fossilfritt och våra företag är ledande i det arbetet. Här utgör friska och produktiva ekosystem en förutsättning för att fortsatt omställning ska ske i samklang med naturen men det är samtidigt nödvändigt att det sker i balans med andra samhällsintressen. Svenskt Näringsliv anser att kommissionens förslag inte tar hänsyn till detta och skulle riskera få negativa konsekvenser för Sveriges råvaruförsörjning och stadsutveckling.

Det är därför positivt att EU-parlamentet lyckades skapa en kompromiss som gjorde att de kunde rösta igenom lagförslaget.

Förslaget går nu vidare till trilog, det vill säga förhandlingsmöte mellan EU-kommissionen, Europaparlamentet och ministerrådet. Svenskt Näringsliv uppmanar till en konstruktiv trilog som tar hänsyn till den oro som uttryckts under lagstiftningsprocessen.

KlimatEUEU
Skriven avKarin Nilsson
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist