NYHET17 juli 2023

Ett hållbart industriutsläppsdirektiv

Svenskt Näringsliv välkomnar att omröstningen i Europaparlamentet landade i ett balanserat förslag till reviderat industriutsläppsdirektiv (IED).

Karin Nilsson, Foto: Ulf Börjesson/Ernst Henry Photography AB

Liksom rådet förbättrade Europaparlamentet EU-kommissionens lagförslag till förmån för både miljö, innovation och europeiskt näringsliv. Det konstaterar Svenskt Näringsliv tillsammans med flera medlemsorganisationer efter att omröstningen i parlamentet avgjordes tisdagen den 11 juli.

Svenskt Näringsliv tillsammans med Jernkontoret, Skogsindustrierna, Svemin och IKEM har arbetat med industriutsläppsdirektivet och vill ge både rapportören i miljöutskottet (ENVI), Radan Kanev, och i industriutskottet (ITRE), Tomas Tobé, beröm för att de båda förstått hur viktigt detta direktiv är för både miljö och möjlighet till utveckling.

En av de frågor näringslivet har lyft särskilt är möjligheten till en viss flexibilitet vad gäller både miljöpåverkan och resursanvändning. En alltför strikt lagstiftning skulle riskera att hämma den gröna omställningen och inte bidra till den goda intention som finns med IED.
Ministerrådet (Europeiska unionens råd) satte sin position tidigare i vår och vi ser nu fram emot ett fortsatt arbete i trilogen och senare när regelverket så småningom ska implementeras (verkställas, bli en del av svensk lag).

Tillstånd till miljöfarlig verksamhetCirkulär ekonomiEUMiljö
Skriven avKarin Nilsson
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist