Miljötillstånd

Det tar fyra år att genomföra åtgärder som kräver miljötillstånd trots att åtgärderna leder till bättre miljö. Osäkerhet om tidsåtgång, kostnader och skiftande kravnivåer hindrar omställningar för ökad hållbarhet och gör det svårare att klara konkurrenskraft och sysselsättning.

VÅRA SENASTE WEBBINARIER

Kontaktpersoner

Nicklas Skår

Senaste artiklarna

REMISSVAR — 10 april 2024

Remiss av promemorian Ytterligare steg för att förbättra genomförandet av MKB-direktivet

NYHET — 17 juli 2023

Ett hållbart industriutsläppsdirektiv

Svenskt Näringsliv välkomnar att omröstningen i Europaparlamentet landade i ett balanserat förslag till reviderat industriutsläppsdirektiv (IED), skriver Karin Nilsson, expert på miljöpolicy.
REMISSVAR — 4 maj 2023

Remiss av förslag till förordning om netto-nollindustrin – Net Zero Industry Act

NYHET — 15 augusti 2022

Bokstavstrogna miljöprövningar hotar industrisatsningar

Gång på gång fastnar samhällsnyttiga projekt, som utbyggnaden av elnätet, i åratal av tillståndsprocesser. Problemet är en bokstavstrogen tolkning av miljölagstiftningen, enligt flera jurister.
NYHET — 17 juni 2022

Otillräcklig utredning om miljötillstånd

En ny utredning lägger fram förslag på att både öka takten i klimatarbetet och korta prövningstiderna för miljötillstånd. Men förslagen är otillräckliga, anser Nicklas Skår, expert på miljölagstiftning.
RAPPORT — 14 december 2021

En miljöprövning för omställning och nya möjligheter

RAPPORT — 17 november 2021

50 miljarder och företag som försvann - Resultatet av krångliga och oförutsebara miljötillståndsprocesser

REMISSVAR — 29 oktober 2021

Vägledning om industriutsläppsbestämmelse

REMISSVAR — 6 september 2021

Remiss av promemorian Regeringsprövning av kalkstenstäkter i undantagsfall

NYHET — 16 augusti 2021

Näringslivet och miljön behöver fungerande tillståndsprocesser

Ekonomisk tillväxt, innovation och tydliga juridiska spelregler har varit och kommer att fortsätta vara förutsättningar för att värna klimat och miljö. Det måste vara utgångspunkten när en ny utformning av miljöprövningen nu utreds på uppdrag av regeringen. Det skriver Johan Gustafsson i denna kommentar.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist