REMISSVAR10 april 2024

Remiss av promemorian Ytterligare steg för att förbättra genomförandet av MKB-direktivet

MOTTAGARE
Klimat- och näringslivsdepartementet
Externt diarienummer
KN2023/04664
Svenskt Näringslivs diarienummer
2024-10

Promemorian Ytterligare steg för att förbättra genomförandet av MKB-direktivet har tagits fram av Klimat- och näringslivsdepartementet utifrån ett överträdelseärende som EU-kommissionen har inlett mot Sverige för bristande genomförande av direktiv 2011/92/EU om bedömning av inverkan på miljön av vissa offentliga och privata projekt (nedan MKB-direktivet). Departementet föreslår ett antal nya anmälningsplikter och administrativa förfaranden som sammantaget kommer innebära en ökad administrativ börda, ett ökat uttag av avgifter och fler anmälnings- och tillståndsprocesser för det svenska näringslivet, särskilt för företag som agerar på svensk landsbygd såsom jord- och skogsbruksföretag samt elnätsföretag.

Ansvarig handläggareLina Hagström
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist