Kraftsamling elförsörjning och tillstånd

Stabil eltillförsel till en konkurrenskraftig kostnad är avgörande för Sveriges samhällsutveckling och konkurrenskraft. För att klara klimatomställningen och fortsatt samhällsutveckling krävs en pålitlig elförsörjning och effektiva tillståndsprocesser, vilket är kostsamt och tidskrävande. Att lägga grunden för det framtida elsystemet är utmanande men en angelägenhet och en nödvändighet för hela Sverige. Genom Kraftsamling El och tillstånd samarbetar olika branscher och intressenter för att skapa underlagsrapporter, föra dialog med beslutsfattare och öka kunskapen om nödvändiga åtgärder.

Webbinarier och evenemang

VÅRA SENASTE WEBBINARIER

Kontaktpersoner

Robert Thorburn
Nicklas Skår

Senaste artiklarna

NYHET — 28 maj 2024

Experter: Sverige redo för ny kärnkraftsatsning

Flera invändningar har lyfts mot en nysatsning på kärnkraft, men två nya rapporter ger förslag på lösningar, inte minst för finansieringen. Vattenfall tror fortfarande på premiär 2035: ”Jag tycker att man ska ha en ambitiös tidsplan”, säger Anja Alemdar, Vattenfall.
RAPPORT — 13 maj 2024

Financing new nuclear in Sweden - an EY report

RAPPORT — 13 maj 2024

Delivery options for new nuclear Power in Sweden - a Baringa report

NYHET — 23 april 2024

”Det handlar om Sveriges framtid och vår konkurrenskraft”

Afry arbetar med en rad olika tjänster för att accelerera omställningen till ett mer hållbart samhälle. Ingenjörsbristen och finansieringsfrågan för ny kärnkraft är två orosmoment. Men löses de två sakerna ut kan mycket väl ny kärnkraft vara på plats 2035, menar Ingeborg Grötterud på Afry.
NYHET — 23 april 2024

Så ska transportnäringen klara av elektrifieringen

Kapaciteten i elnätet och konkurrensen med andra energikrävande industrisatsningar blir avgörande när landets fordon, fartyg och flygplan elektrifieras. ”Fokus måste ligga på utbyggnaden av infrastruktur, tillståndsgivning och ett långsiktigt agerande från politiken”, säger experten Nils Paul.
REMISSVAR — 19 april 2024

Begäran om yttrande i ärende om nätkoncession för en ledning i sträckan Hurva-danska gränsen

RAPPORT — 17 april 2024

Transportsektoranalys 2024 - Svenskt Näringsliv

NYHET — 17 april 2024

Näringslivets krav: Långsiktighet i energipolitiken

Näringslivets önskelista till politiken är en långsiktig plan för energipolitiken och ett energisystem som stärker konkurrenskraften. ”Vi har drivits av en slags förvaltningstanke. Men det kommer inte att duga längre, nu måste vi växla upp tempot”, säger Michelle Tun von Gyllenpalm, energiexpert.
REMISSVAR — 10 april 2024

Remiss av promemorian Ytterligare steg för att förbättra genomförandet av MKB-direktivet

REMISSVAR — 6 februari 2024

Remiss promemoria Förslag om nya energipolitiska mål

Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist