Kraftsamling elförsörjning och tillstånd

Stabil eltillförsel till konkurrenskraftig kostnad är en förutsättning för samhällsutveckling och ett konkurrenskraftigt näringsliv. Sveriges förmåga att genomföra den nödvändiga klimatomställningen och fortsatt utveckling av vårt samhälle bygger på att vi har en stabil elförsörjning och välfungerande tillståndsprocesser.

Kontaktpersoner

Robert Thorburn
Nicklas Skår

Senaste artiklarna

REMISSVAR — 14 september 2023

Remiss av betänkandet Värdet av vinden - Kompensation, incitament och planering för hållbar fortsatt utbyggnad av vindkraften (SOU 2023:18)

REMISSVAR — 4 september 2023

Remiss av rapporten Framtidens kapacitetsmekanism för att säkerställa resurstillräcklighet på elmarknaden

NYHET — 28 augusti 2023

Rapport: Så kan vattenkraften byggas ut

Vattenkraften har även framgent potential att byggas ut, men regelverken sätter stopp. ”Vi måste få rätt förutsättningar för vattenkraften att inte bara fortsätta existera utan också ha möjlighet att utvecklas”, säger Karin Johansson, vice vd.
RAPPORT — 23 augusti 2023

Startprogram för utvecklad vattenkraft

NYHET — 29 juni 2023

Välkommen enighet i energipolitiken

Näringslivet har länge efterfrågat politisk enighet och långsiktiga spelregler kring energipolitiken. Och partierna verkar nu vara mer eniga än på länge, visade ett seminarium i Almedalen.
RAPPORT — 21 juni 2023

Kraftsamling elförsörjning - Scenario analysis 290 TWh

The starting point of the analysis has been fossil-free energy, cost optimization, and user focus. The target year has been moved to 2050, assuming a usage of 290 TWh of electricity in Sweden.
NYHET — 20 juni 2023

Jan-Olof Jacke: S måste sluta upp bakom kärnkraften

Jan-Olof Jacke, vd, manar Socialdemokraterna att stå upp för kärnkraften inför dagens omröstning i riksdagen. ”Det skulle vara ett viktigt steg i rätt riktning”, säger han till TT.
NYHET — 12 juni 2023

En nödvändig utredning om tillståndsprocesser

När regeringen nu vill korta ledtiderna för miljötillstånd finns för första gången på länge en möjlighet att genomföra nödvändiga förändringar, skriver Nicklas Skår, jurist, i en kommentar.
NYHET — 9 maj 2023

Så kan företagare söka kompensation för höga elpriser

Dörren står öppen för företagare att söka kompensation för de höga elpriserna från och med den 30 maj. Så går det till.
NYHET — 2 maj 2023

Elförsörjningen är helt central för näringslivets utveckling och för samhället i helhet

Under veckan besökte Svenskt Näringslivs energiexpert Robert Thorburn Skåne för att ge oss en uppdatering kring elfrågan. Senast besökte Robert oss berättade han om tre stora: tillgången på el, tillståndsprocesser och kompetensförsörjning. Denna gång fick vi veta hur nuläget ser ut.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist