Kraftsamling elförsörjning och tillstånd

Stabil eltillförsel till konkurrenskraftig kostnad är en förutsättning för samhällsutveckling och ett konkurrenskraftigt näringsliv. Sveriges förmåga att genomföra den nödvändiga klimatomställningen och fortsatt utveckling av vårt samhälle bygger på att vi har en stabil elförsörjning och välfungerande tillståndsprocesser.

Kontaktpersoner

Robert Thorburn
Nicklas Skår

Senaste artiklarna

REMISSVAR — 6 februari 2024

Remiss promemoria Förslag om nya energipolitiska mål

NYHET — 25 januari 2024

Regeringens nya planer ger alla energislagen en chans

Michelle Tun von Gyllenpalm, energiexpert, välkomnar regeringens nya förslag som både ger mer stabilitet i elnätet och mer havsbaserad vindkraft. ”Vi behöver all fossilfri el vi kan få. Jämte vindkraften behövs också ny kärnkraft och utvecklad vattenkraft”, säger hon.
NYHET — 11 januari 2024

Elnäten måste byggas ut snabbare – ”Kräver modiga beslut”

Frustrationen växer i näringslivet när industrisatsningar måste skjutas på framtiden på grund av bristerna i elnätet. ”Om du som industriföretagare inser att du inte får den effekt som du önskar så får du hitta den någon annanstans, till exempel i ett annat land”, säger Johan Bruce, SKGS.
RAPPORT — 10 januari 2024

Startprogram för elnät

RAPPORT — 19 december 2023

Elsystemet - så funkar det

NYHET — 16 oktober 2023

Jacke: Trög utbyggnad av elproduktionen oroar

Trots en bred majoritet i riksdagen för både ny kärnkraft och mer vindkraft går utvecklingen mot utbyggd elproduktion och stärkta elnät för långsamt. Nu måste spaden sättas i jorden, manar vd Jan-Olof Jacke.
NYHET — 13 oktober 2023

Svenskar positiva till kärnkraft och vindkraft

Svenskarna är positiva till att bygga ut både kärnkraft och vindkraft för att skapa rätt förutsättningar för klimatomställningen. Det framgår av en opinionsundersökning.
NYHET — 6 oktober 2023

Jacke välkomnar S-besked om kärnkraften

Socialdemokraterna säger ja till att tillåta fler kärnkraftsreaktorer än tio. ”Om vi ska kunna säkra tillväxten och klara av den gröna omställningen behövs all fossilfri elproduktion”, säger Jan-Olof Jacke, vd.
REMISSVAR — 14 september 2023

Remiss av betänkandet Värdet av vinden - Kompensation, incitament och planering för hållbar fortsatt utbyggnad av vindkraften (SOU 2023:18)

REMISSVAR — 4 september 2023

Remiss av rapporten Framtidens kapacitetsmekanism för att säkerställa resurstillräcklighet på elmarknaden

Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist