Seminarium

Behöver energipolitiken en konflikt om kraftslag?

apr
16

HAR SÄNTS LIVE

Delta digitalt eller fysiskt
16 april 2024, 9:00-10:00

Trots bred enighet om att fossila bränslen måste fasas ut och att utbyggnadstakten av fossilfri el måste öka för att möta samhällets och näringslivets behov till 2045, består polariseringen i den energipolitiska debatten kring framtidens elförsörjning. Är det nödvändigt för att hålla uppe intresset i debatten eller bromsar konflikter kring kraftslag utvecklingen av energipolitiken?

Välkommen till ett seminarium där företrädare för fack, näringsliv, politik, och de olika kraftslagen möts för att diskutera hur vi bäst driver energipolitiken framåt.

Seminariet inleds av Svenskt Näringslivs Vice vd Karin Johansson, och följs av en panel med olika kraftslagsrepresentanter och en panel bestående av representanter från fack, näringsliv och politik.

Vi ser fram emot att träffa dig och dela insikter om hur vi tillsammans kan främja Sveriges klimatomställning.

Tid och plats:

Tisdag 16 april kl. 09.00-10.00

Lokal: Projektrummet, Storgatan 19

Deltar gör:

Ellika Berglund Aas
Utredare energi, klimat och industrins utveckling, IF Metall
Anton Steen
Chef för samhällskontakter i Sverige, Fortum
Daniel Badman
VD, Svensk Vindenergi
Fredrik Olovsson
Energipolitisk talesperson Socialdemokraterna
Mats Green
Energipolitisk talesperson, Moderaterna
Martin Kinnunen
Miljö- och klimatpolitisk talesperson, SD
Daniel Nordgren
Chef Fleet, Vattenfal
Tomas Hirsch
Energidirektör på SSAB
Karin Johansson
vVD, Svenskt Näringsliv

Modererar gör Jörgen Huitfeldt, chefredaktör, Kvartal.

Seminariet spelas in och finns tillgängligt att se i efterhand. Länk skickas ut till anmälda deltagare via E-post före seminariet.

Seminariet har begränsat antal platser för fysiskt deltagande.

apr
16

HAR SÄNTS LIVE

Delta digitalt eller fysiskt
16 april 2024, 9:00-10:00
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist