Webbinarium

Energy Talk – Scenarioanalyser för Sveriges framtida kraftförsörjning

dec
02
2021
Endast digitalt deltagande
2 december 2021, 10:00-10:50
Kontaktperson
Madeleine Svenberg
Expert Klimatpolicy

Inom projektet Kraftsamling elförsörjning arbetar Svenskt Näringsliv med att visa hur Sverige kan säkerställa ett kostnadseffektivt, leveranssäkert och fossilfritt elsystem som möjliggör klimatomställningen till år 2045.

I vår seminarieserie Energy Talks lyfter vi högaktuella energifrågor inför valet 2022. Vi låter vi olika experter, konsulter och forskare göra djupdykningar inom ett flertal olika perspektiv som har stark påverkan på de beslut som kommer att behöva tas.

För att Sverige ska nå sina uppsatta klimatmål och fortsätta utvecklas som välfärdsland, förväntas elanvändningen dubbleras fram till år 2045. Det svenska elsystemet behöver därmed kunna garantera klimatneutral produktion, stabilitet och konkurrenskraftig kostnad om bara 25 år. Det är en utmaning som måste hanteras i god tid för att inte utgöra ett hinder för samhällets klimatomställning.

Sedan 2020 har tre stora scenarioanalyser för Sveriges framtida kraftförsörjning presenterats av Energimyndigheten, Svenska Kraftnät och Svenskt Näringsliv. De tre rapporterna innehåller olika styrkor och svagheter, vilka alla behöver beaktas för att på bästa sätt förbereda beslutsfattare för de olika utmaningar som elsystemet står inför.

I detta Energy Talk kommer Staffan Qvist, Qvist Consulting, Martina Högberg, Energimyndigheten och Niclas Damsgaard, Svenska Kraftnät att diskutera hur framtida scenarioanalyser bör utformas för att utgöra det bästa beslutsunderlaget för ett fossilfritt, konkurrenskraftigt och klimatneutralt Sverige senast år 2045. Samtalet kommer att modereras av Svenskt Näringslivs Robert Thorburn.

Varmt välkomna till ett kunskapshöjande seminarium om Sveriges framtida kraftförsörjning.

Seminariet spelas in och finns tillgänglig att se i efterhand.

Deltar gör:

Staffan Qvist, energiingenjör och konsult, Qvist Consulting

Niclas Damsgaard, chefsstrateg, Svenska Kraftnät

Martina Högberg, chef för Energimyndighetens enhet för energisystem

Moderator: Robert Thorburn, Svenskt Näringsliv

Länk skickas ut till anmälda deltagare via mejl innan webbinariet.

dec
02
2021
Endast digitalt deltagande
2 december 2021, 10:00-10:50
Kontaktperson
Madeleine Svenberg
Expert Klimatpolicy
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist