Rapport2 december 2021

Jämförelse av scenarioanalyser för svensk kraftförsörjning

Foto: Mostphotos

Sedan 2020 har tre stora scenarie-analyser för Sveriges framtida kraftförsörjning presenterats av respektive Energimyndigheten (EM), Svenska Kraftnät (SvK) och Svenskt Näringsliv (SNL). Detta dokument jämför metoder, antaganden och huvudsakliga resultat av dessa studier. Läsaren av denna rapport antas vara bekant med Svenskt Näringslivs studie så denna presenteras inte i detalj utan är enbart med i jämförande analys. Ambitionen med samtliga rapporter är att ge insikter kring framtidens svenska kraftsystem, men inriktning och upplägg på studierna skiljer sig fundamentalt, vilket även påverkar valet av beräkningsmetod, modelleringsverktyg och vilka resultat som presenteras. SvK och EM är myndigheter med politiskt definierade uppdrag och ansvarsområden, och fokuserar därför främst på kraftnätets stabilitet/leveranssäkerhet respektive politiska mål kring förnybar energi och el. Svenskt Näringsliv utför studien i rollen som företrädare för svenska elkonsumenter och fokuserar på systemets totala kostnader.
Det finns fördelar och nackdelar med både verktyg, metoder och upplägg för varje enskild studie och denna rapport visar att de olika analyserna kompletterar varandra men att det fortfarande finns områden som skulle behöva analyseras vidare.

Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist