Seminarium

Kortslutning eller kraftsamling? Så rustar vi svensk energiforskning för framtiden!

okt
18
2023

HAR SÄNTS LIVE

Delta digitalt eller fysiskt
18 oktober 2023, 10:30-11:30

Varmt välkomna på forskningspolitiskt seminarium med en nordisk utblick om behoven inom svensk energiforskning.

Att Sveriges framtida elförsörjning fungerar är centralt för vårt välstånd och för näringslivets möjlighet att genomföra klimatomställningen. Elanvändningen beräknas enligt flera analyser att fördubblas till år 2045.

Forskning och innovation kommer att spela en avgörande roll om Sverige ska klara utmaningen. Det gäller både för befintliga stora kraftslag som kärnkraft, vindkraft och vattenkraft såväl som för nya energibärare som vätgas och ammoniak. Det kommer också att krävas rejäla strukturreformer. Det svenska forskningssystemet kan beskrivas som ett mycket underreformerat politikområde där konsekvenserna nu börjar göra sig påminda när andra länder kommer i kapp och springer förbi. Vad krävs för att Sverige ska klara konkurrensen?

Vid seminariet deltar bland annat:

Karin Johansson
Vice VD, Svenskt Näringsliv
Pär Hermerén
Rådgivare i energi- och klimatfrågor, Jernkontoret
Emil Görnerup
Ansvarig för forskning och innovation, Svenskt Näringsliv
Ulla Heinonen
Director of Green Growth, Confederation of Finnish Industries
Tuula Teeri
VD på Kungliga Ingengörvetenskapsakademin (IVA)
Monica Ringvik
CTO, RISE

Moderator: Robert Thorburn, Svenskt Näringsliv

OBS! Antalet fysiska deltagare är begränsat. Seminariet kommer att sändas live samt inspelningen kommer att finnas tillgänglig att se i efterhand.

Dag och tid: 18 oktober 10:30-11:30 med efterföljande lunchmingel

Plats: Näringslivet Hus, Lokal Wallenbergaren, Storgatan 19, Stockholm

okt
18
2023

HAR SÄNTS LIVE

Delta digitalt eller fysiskt
18 oktober 2023, 10:30-11:30
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist