Rapport12 oktober 2022

Startprogram för ny kärnkraft

Denna skrift syftar till att sammanställa vilka beslut som behöver fattas av en regering som vill möjliggöra byggandet av ny kärnkraft i Sverige. Svenskt Näringsliv har tagit initiativet till detta underlag för att bidra med ökad förståelse och konkretion i en fråga som är av central betydelse för energiförsörjningen.

Den politiska linjen att fasa ut svensk kärnkraft har legat till grund för svensk energipolitik i 40 år. Att byta inriktning kommer kräva en lång rad politiska beslut på olika nivåer och det kommer att kräva politiskt ledarskap. Men det är görbart, och mycket går att göra inom ramen för existerande lagstiftning.

De insatser som här föreslås för att underlätta byggandet av ny kärnkraft föreslås inte ske på bekostnad av andra fossilfria kraftslag. Tvärtom möjliggör kärnkraften för en större tillförsel av andra mer väderberoende kraftslag i systemet som helhet och vi behöver varje fossilfri kilowatt vi kan skapa. 

Rpporten är en sammanställning över de hinder som idag bromsar eller omöjliggör investeringar i ny kärnkraft. Det är en tydlig agenda för en tillträdande regering när det gäller vad som behöver göras – och hur snabbt det behöver göras.

Skriven avMarie Knutsen-ÖyMartina Lind
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist