Elsystemet 

Ett elsystem som både har klimatneutral produktion, stabilitet och konkurrenskraftig kostnad för el bidrar till att bygga välstånd i Sverige samtidigt som det medverkar till att vi når de globala klimatmålen.

Senaste artiklarna

RAPPORT — 22 mars 2023

The effects of the US Inflation Reduction Act (IRA) on EU competitiveness

REMISSVAR — 6 mars 2023

Remiss av promemorian Vissa förfarandefrågor för elstöd till företag

REMISSVAR — 6 mars 2023

Remiss av förslag till förordning om elstöd till företag

REMISSVAR — 28 februari 2023

Remiss av utkast till förordning om elstöd till konsumenter för november–december 2022

NYHET — 16 februari 2023

Vindkraftsbeskedet: ”Vi behöver all fossilfri el vi kan få”

Vd Jan-Olof Jacke välkomnar att regeringen ger grönt ljus till Vattenfall att anlägga kablar på havsbotten för den stora vindkraftsparken Kriegers flak utanför Trelleborg.
REMISSVAR — 9 februari 2023

Remiss av utkast till förordning om gasprisstöd.

NYHET — 7 februari 2023

Företagen: Utan mer el tvingas vi avstå investeringar

Av de företag som spår att elbehovet ökar kraftigt de kommande fem åren uppger drygt hälften att produktionen stagnerar om de inte får den el de behöver, och att de dessutom tvingas avstå investeringar.
NYHET — 25 januari 2023

Energimål ändras till att omfatta även kärnkraft: ”Viktigt steg”

100 procent ”fossilfritt” är regeringens nya energipolitiska mål. ”Det är ett viktigt steg mot teknikneutralitet”, säger vd Jan-Olof Jacke.
NYHET — 11 januari 2023

Jacke: Tydliga och viktiga steg mot ny planerbar kraft

Regeringen lägger fram förslag på ny lagstiftning som möjliggör fler kärnkraftsreaktorer och på fler platser än i dag. ”Med regeringens förslag tas tydliga och viktiga steg mot att skapa förutsättningar för ny planerbar kraft”, säger vd Jan-Olof Jacke.
REMISSVAR — 5 januari 2023

Remiss av promemorian Tillfällig skatt på vissa elproducenters överintäkter

Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist