Elsystemet

Ett elsystem som både har klimatneutral produktion, stabilitet och konkurrenskraftig kostnad för el bidrar till att bygga välstånd i Sverige samtidigt som det medverkar till att vi når de globala klimatmålen.

Kontaktpersoner

Michelle Tun von Gyllenpalm
Stefan Kvarfordt

Senaste artiklarna

REMISSVAR — 19 april 2024

Begäran om yttrande i ärende om nätkoncession för en ledning i sträckan Hurva-danska gränsen

RAPPORT — 18 mars 2024

Svenskt Näringslivs kommentarer till EU-kommissionens åtgärdsplan för elnät

REMISSVAR — 6 februari 2024

Remiss promemoria Förslag om nya energipolitiska mål

RAPPORT — 29 januari 2024

Hinder för transportsektorns elektrifiering och automatisering

NYHET — 25 januari 2024

Regeringens nya planer ger alla energislagen en chans

Michelle Tun von Gyllenpalm, energiexpert, välkomnar regeringens nya förslag som både ger mer stabilitet i elnätet och mer havsbaserad vindkraft. ”Vi behöver all fossilfri el vi kan få. Jämte vindkraften behövs också ny kärnkraft och utvecklad vattenkraft”, säger hon.
NYHET — 11 januari 2024

Elnäten måste byggas ut snabbare – ”Kräver modiga beslut”

Frustrationen växer i näringslivet när industrisatsningar måste skjutas på framtiden på grund av bristerna i elnätet. ”Om du som industriföretagare inser att du inte får den effekt som du önskar så får du hitta den någon annanstans, till exempel i ett annat land”, säger Johan Bruce, SKGS.
RAPPORT — 10 januari 2024

Startprogram för elnät

RAPPORT — 20 november 2023

Svenskt Näringslivs inspel till energiforskningspropositionen

REMISSVAR — 10 november 2023

Kortare ledtider för elnätsutbyggnad – Utveckla arbetssätt och parallella processer (Ei R2023:09)

REMISSVAR — 10 november 2023

Aktivering av civilplikt inom den kommunala räddningstjänsten och elförsörjningsområdet (Fö2023/01488)

Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist