Elsystemet

Ett elsystem som både har klimatneutral produktion, stabilitet och konkurrenskraftig kostnad för el bidrar till att bygga välstånd i Sverige samtidigt som det medverkar till att vi når de globala klimatmålen.

Kontaktpersoner

Michelle Tun von Gyllenpalm
Stefan Kvarfordt

Senaste artiklarna

REMISSVAR — 14 september 2023

Remiss av betänkandet Värdet av vinden - Kompensation, incitament och planering för hållbar fortsatt utbyggnad av vindkraften (SOU 2023:18)

REMISSVAR — 4 september 2023

Remiss av rapporten Framtidens kapacitetsmekanism för att säkerställa resurstillräcklighet på elmarknaden

REMISSVAR — 4 september 2023

Remiss av promemorian/rapporten Slutna distributionssystem och interna nät

REMISSVAR — 4 september 2023

Remiss av Förordning om ändring i förordningen (2007:1119) med instruktion för Affärsverket svenska kraftnät

NYHET — 28 augusti 2023

Rapport: Så kan vattenkraften byggas ut

Vattenkraften har även framgent potential att byggas ut, men regelverken sätter stopp. ”Vi måste få rätt förutsättningar för vattenkraften att inte bara fortsätta existera utan också ha möjlighet att utvecklas”, säger Karin Johansson, vice vd.
RAPPORT — 23 augusti 2023

Startprogram för utvecklad vattenkraft

NYHET — 29 juni 2023

Välkommen enighet i energipolitiken

Näringslivet har länge efterfrågat politisk enighet och långsiktiga spelregler kring energipolitiken. Och partierna verkar nu vara mer eniga än på länge, visade ett seminarium i Almedalen.
RAPPORT — 21 juni 2023

Kraftsamling elförsörjning - Scenario analysis 290 TWh

The starting point of the analysis has been fossil-free energy, cost optimization, and user focus. The target year has been moved to 2050, assuming a usage of 290 TWh of electricity in Sweden.
REMISSVAR — 4 maj 2023

Remiss av förslag till förordning om netto-nollindustrin – Net Zero Industry Act

NYHET — 2 maj 2023

Elförsörjningen är helt central för näringslivets utveckling och för samhället i helhet

Under veckan besökte Svenskt Näringslivs energiexpert Robert Thorburn Skåne för att ge oss en uppdatering kring elfrågan. Senast besökte Robert oss berättade han om tre stora: tillgången på el, tillståndsprocesser och kompetensförsörjning. Denna gång fick vi veta hur nuläget ser ut.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist