Elsystemet 

Ett elsystem som både har klimatneutral produktion, stabilitet och konkurrenskraftig kostnad för el bidrar till att bygga välstånd i Sverige samtidigt som det medverkar till att vi når de globala klimatmålen.

Senaste artiklarna

NYHET — 3 maj 2022

Jacke: Ökat intresse för att investera i ny kärnkraft

När Sverige ska ställa om till att bli helt fossilfritt ökar behovet av mer planerbar el. Enligt Svenskt Näringslivs vd Jan-Olof Jacke finns ett ökat intresse för att investera i ny kärnkraft, säger han i en intervju med SvD.
NYHET — 22 april 2022

Företagen satsar på reservkraft för att klara energiförsörjningen

Det enda som tryggar svensk energiförsörjning är ett paradigmskifte, anser Svenska Kraftnät. Samtidigt kräver industrijätten SSAB mer elproduktion nu. ”Vi har byggt ut nya elsystem, men att ställa om till en ny energimix, det är inte många som har gjort”, säger Marie Knutsen-Öy, Svenskt Näringsliv.
RAPPORT — 21 april 2022

Utmanad elförsörjning – utmanade företag Försörjningstryggheten är nyckeln för framtida investeringar

NYHET — 21 april 2022

Jacke: Bråttom undanröja hindren för ny energiförsörjning

Läget är akut, mycket står på spel, konstaterar vd Jan-Olof Jacke. ”Nyindustrialiseringen stannar av om vi inte får en trygg, säker och ekonomiskt konkurrenskraftig energiförsörjning.”
NYHET — 13 april 2022

Experten: Kostnader för elavbrott kommer att öka

Elavbrott innebär stora samhällsekonomiska kostnader och de förväntas öka markant framöver, enligt en ny rapport. ”Elektrifieringen påverkar sårbarheten i samhället och det innebär att kostnader för elavbrott kommer att öka”, säger Mikael Toll, senior rådgivare på Ramboll.
RAPPORT — 13 april 2022

Risk- och sårbarhetsanalys av utökad elektrifiering av svenska samhället

NYHET — 29 mars 2022

Jan-Olof Jacke: ”Halvera tillståndstiderna”

Politiken har ett stort ansvar för att undanröja hinder som hämmar utbyggnaden av elsystemet. ”Nu gäller det att gå från ord till handling”, säger Jan-Olof Jacke i en debatt med energiminister Khashayar Farmanbar.
NYHET — 17 mars 2022

Näringsministern: ”Vi har blivit omsprungna av företagen”

Kriget i Ukraina sätter ytterligare press på den svenska energiförsörjningen. Samtidigt driver näringslivet på i den gröna omställningen, men vad har politiken för lösningar? Det debatterades under Företagardagarna i en panel med fem partiledare och näringsminister Karl-Petter Thorwaldsson.
NYHET — 4 februari 2022

Många knutar att lösa upp för att klara elförsörjningen 

Sverige behöver ett konkurrenskraftigt och leveranssäkert elsystem. Därför är det viktigt att politiken fokuserar på att utveckla svensk elmarknad så att den klarar behoven som uppstår i den stora omställning som pågår, skriver Marie Knutsen-Öy, ansvarig för energipolicies.
RAPPORT — 14 december 2021

En miljöprövning för omställning och nya möjligheter

Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist