Webbinarium

Startprogram för utvecklad vattenkraft

För att möta den klimatomställning och elektrifiering vi står inför är alla former av fossilfri energiproduktion viktiga. Vattenkraften står för nära hälften av den svenska elproduktionen och spelar en avgörande roll i omställningen och för elanvändarna.

aug
23
2023

HAR SÄNTS LIVE

Delta digitalt eller fysiskt
23 augusti 2023, 13:30-14:30

Vattenkraften erbjuder storskalig lagring, energiproduktion, flexibilitet och reglerkraft. Allt i ett – dessutom för en låg kostnad. Vattenkraften är stommen i vårt elsystem – och stommen i vårt försprång på klimatområdet

Även om vattenkraften redan är etablerad i Sverige, är det viktigt att fortsätta utveckla och expandera denna energikälla för att möta framtidens behov och utmaningar. Det finns dock hinder och utmaningar som behöver övervinnas för att säkerställa en fortsatt utbyggnad av vattenkraften, samtidigt som vi upprätthåller balans mellan natur och miljö.

Tiden är knapp och att riva hinder för utveckling av vattenkraften tar tid. Vi måste börja nu. Vilka politiska beslut behöver fattas för att ta nästa steg för vattenkraften?

Svaret på denna fråga och många fler kommer att besvaras under ett seminarium där Svenskt Näringsliv presenterar ett startprogram för att främja utvecklingen av vattenkraft i Sverige. Startprogrammet som tagits fram tillsammans med ett flertal experter på området, beskriver vilka politiska beslut som behöver fattas i vilken ordning – och hur snabbt detta behöver ske – för att utveckla vattenkraften i Sverige.

Det är den tredje rapporten i en serie om utvecklingen av det svenska elsystemet. De två tidigare, Startprogram för ny kärnkraft och Startprogram för mer vindkraft, finns på Svenskt Näringslivs hemsida.

Vi ser fram emot att träffa dig och dela insikter om hur vi tillsammans kan främja vattenkraftens roll i Sveriges energiomställning.

Medverkande

Johan Bladh
Ansvarig vattenkraft, Energiföretagen
Daniel Badman
Vd Svensk Vindenergi
Arvid Sundelin
Advokat, Hellström advokatbyrå
Gustaf Hellström
Svensk Vattenkraftförening
Susanne Öhrvall
Affärsenhetschef vattenkraft, Skelleftekraft
Lisa Pettersson Noord
Kommunikationschef, Holmen Energy
Karin Johansson
Vice vd, Svenskt Näringsliv
Michelle von Gyllenpalm
Energiexpert, Svenskt Näringsliv

Moderator: Martina Lind

aug
23
2023

HAR SÄNTS LIVE

Delta digitalt eller fysiskt
23 augusti 2023, 13:30-14:30
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist