Webbinarium

Tuffare krav på politiken vid ökad elanvändning

juni
17
2021
Endast digitalt deltagande
17 juni 2021, 13:00-14:00

Välkommen till Svenskt Näringslivs webbinarium: Tuffare krav på politiken vid ökad elanvändning

Beräkningarna för hur mycket elanvändningen i Sverige kommer öka fram till år 2045 ändras snabbt i takt med att nya initiativ inom det svenska näringslivet presenteras. Under den senaste tiden har både LKAB presenterat sina satsningar på koldioxidfri järnsvamp och H2 Green Steel lanserat sina planer att producera stål utan kol.

Enligt Svenskt Näringslivs beräkningar kommer elanvändningen dubbleras fram till år 2045. Samtidigt behöver all befintlig föråldrad vindkraft bytas ut innan dess, vattenkraften står inför stora investeringsbehov och diskussionen om kärnkraftens roll lever vidare. Vidare uppstår redan i dag kapacitetsproblem och flaskhalsar i elnätet vilket vi har fått flera bevis på under våren och sommaren. Elsystemet står kort sagt inför stora utmaningar, men möjligheterna är större.

Inom projektet Kraftsamling elförsörjning arbetar Svenskt Näringsliv med att visa hur Sverige kan säkerställa ett kostnadseffektivt, leveranssäkert och fossilfritt elsystem 2045. Vi låter olika experter, konsulter och forskare göra djupdykningar inom ett flertal olika perspektiv som har stark påverkan på de beslut som kommer att behöva tas. Användarperspektivet måste sättas i fokus när framtidens elsystem tas fram. Annars riskeras svensk konkurrenskraft liksom vårt välstånd.

Under förra året tog Kraftsamling Elförsörjning fram en rapport som tittade på hur ett kostnadsoptimalt, leveranssäkert och fossilfritt elsystemet bör ser ut i Sverige år 2045 om elanvändningen ökade till 200TWh. Denna rapport har nu uppdaterats för att titta på ett elbehov som uppnår 240 TWh. Under webbinariet presenterar Svenskt Näringsliv en uppdaterad analys som visar hur ytterligare ökad elanvändning påverkar utformningen av framtidens elsystem. Under webbinariet hålls en paneldebatt bestående av Henrik Henriksson från H2 Green Steel, Anja Alemdar från Vattenfall och Ola Hansén från WWF.

Varmt välkomna till lanseringen av en högaktuell rapport!

Deltar gör:

Henrik Henriksson, vd, H2 Green Steel

Anja Alemdar, chef för public och regulatory affairs, Vattenfall Sverige

Ola Hansén, senior rådgivare för hållbar energi och klimat, WWF

Marie Knutsen-Öy, ansvarig för energipolicy Svenskt Näringsliv

Moderator: Lina Håkansdotter, avdelningschef för hållbarhet och infrastruktur, Svenskt Näringsliv

Länk skickas ut till anmälda deltagare via mejl innan webbinariet.

juni
17
2021
Endast digitalt deltagande
17 juni 2021, 13:00-14:00
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist