Webbinarium

Nya elbehov, nya utmaningar – presentation av Svenskt Näringslivs uppdaterade scenarioanalys

juni
29
2022

HAR SÄNTS LIVE

Endast digitalt deltagande
29 juni 2022, 14:30-15:45
Kontaktperson
Madeleine Svenberg
Expert Klimatpolicy

Sveriges förväntade elbehov fram till år 2045 förändras snabbt i takt med att nya initiativ inom det svenska näringslivet presenteras. Det svenska elsystemet står inför stora utmaningar för att lyckas möta denna utveckling. Allt fler är överens om att det måste vara slut med att ställa fossilfria kraftslag mot varandra, att vi måste skynda på utbyggnaden av elproduktionen, att tillståndsprocesserna behöver snabbas på och att vi behöver möjliggöra för bättre överföringskapaciteter mellan norra och södra Sverige. Ändå saknas handlingskraft för att möta dessa behov från politiken.

Klimatomställningen har inte tid att vänta längre – nu måste det fattas långsiktiga politiska beslut.

Den 29 juni presenterar Kraftsamling elförsörjning en ny uppdatering av sin långsiktiga scenarioanalys. Analysen visar hur ett kostnadsoptimalt, leveranssäkert och fossilfritt elsystem kan se ut i Sverige år 2050 – denna gång för att möta en elanvänding om 290 TWh. Den uppdaterade analysen presenteras av Staffan Qvist.

Tillsammans med uppdateringen presenterar Per Nordberg en analys av det svenska elnätets framtida utmaningar. Presentationen följs upp av ett samtal där vi diskuterar behovet av ett politiskt sense-of-urgency och vad som krävs för att möjliggöra den ökade elanvändningen.

Deltar gör:

Staffan Qvist, konsult, Qvist Consulting

Per Norberg, fd Professor och Företagsspecialist i Kraftsystemplanering

Peter Dahl, Investment manager, Polhem Infra

Daniel Badman, CEO, Svensk Vindenergi

Åsa Pettersson, vd, Energiföretagen

Lennart Evrell, styrelseordförande, SSAB

Jens Lundgren, biträdande chefsekonom, Energimarknadsinspektionen

Moderator: Robert Thorburn, Svenskt Näringsliv

juni
29
2022

HAR SÄNTS LIVE

Endast digitalt deltagande
29 juni 2022, 14:30-15:45
Kontaktperson
Madeleine Svenberg
Expert Klimatpolicy
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist