Seminarium

Startprogram för utvecklat elnät i Sverige

jan
10

HAR SÄNTS LIVE

Delta digitalt eller fysiskt
10 januari 2024, 13:00-14:00
Kontaktperson
Sophia Weingarten
Projektkoordinator

Elnätets utbyggnad är lika viktig för näringslivets klimatomställning som ökad produktion av fossilfri el. En långsam utbyggnad av framför allt transmissionsnätet utgör idag en betydande flaskhals för omställningen till ett fossilfritt samhälle. Det handlar dels om att bygga ut nätet, dels att bygga nät på rätt ställe.

En grundläggande slutsats i Svenskt Näringslivs nya rapport ”Startprogram för utvecklat elnät” är att elnätets roll är underskattad i förhållande till dess betydelse för tillväxt, jobb, och samhällsutveckling.

Startprogrammet har tagits fram tillsammans med ett flertal experter på området. Den beskriver vilka politiska beslut som behöver fattas i vilken ordning – och hur snabbt detta behöver ske – för att möjliggöra elnätets framtida utveckling.

Detta är den fjärde rapporten i en serie om utvecklingen av det svenska elsystemet. De tre tidigare, Startprogram för ny kärnkraft, Startprogram för mer vindkraft, och Startprogram för utvecklad vattenkraft finns att ladda ned från Svenskt Näringslivs hemsida.

Vi ser fram emot att träffa dig och dela insikter om hur vi tillsammans kan främja kunskap om elnätets roll i Sveriges klimatomställning.

Tid och plats

Onsdagen 10 januari kl. 13.00-14.00

Lokal: Projektrummet, Storgatan 19

Deltar gör:

Emelie Zakrisson, OX2

Jakob Eliasson, Vattenfall Eldistribution AB

Johanna Barr, Jämtkraft Elnät

Johan Bruce, SKGS

Johan Ulleryd, Svenska Kraftnät

Love Hansson, Transportföretagen

Michelle Tun von Gyllenpalm, Svenskt Näringsliv

Karin Johansson, Svenskt Näringsliv

Fler talare kan tillkomma.

Moderator: Martina Lind

Seminariet spelas in och finns tillgängligt att se i efterhand. Länk skickas ut till anmälda deltagare via E-post före seminariet.

Anmälan stänger 10 januari 2024 kl. 12:00

Rapport
Startprogram för elnät
jan
10

HAR SÄNTS LIVE

Delta digitalt eller fysiskt
10 januari 2024, 13:00-14:00
Kontaktperson
Sophia Weingarten
Projektkoordinator
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist