Rapport10 januari 2024

Startprogram för elnät

Vi har mycket diskussion kring vikten av mer elproduktion och att vi behöver all fossilfri elproduktion som vi kan bygga för att näringslivet ska klara klimatomställningen.

En fråga som däremot inte diskuteras lika mycket är hur elen ska ta sig från elproducenterna till användarna. Elnätet har fört en allt för undanskymd tillvaro.

Med mycket högre elanvändning och med mer diversifierad och utspridd elproduktion så växer kraven på elnätet. Lägg till det att vi har ett elnät som i många stycken är gammalt och som har stora behov av nyinvesteringar och uppgraderingar.

Dessutom ser vi hur det europeiska elsystemet växer samman alltmer – även detta ställer nya krav på det svenska elnätet. Vi har varit vana vid nord-sydliga flöden – nu behöver vi vänja oss vid att elen också går i öst-västlig riktning.

Det är inte heller längre självklart att man är antingen elproducent eller elanvändare – man kan vara bådadera. I takt med att lagringsteknologier utvecklas behöver vi också ta höjd för en situation där elen flödar åt båda hållen i ledningarna. Även detta ställer nya krav på elnätet.

I rapporten finns en rad konkreta förslag på hur elnätet kan stärkas och utvecklas för att stötta svenskt välstånd.

Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist