Energiförsörjning

Senaste artiklarna

NYHET — 12 mars 2024

”Då kan vi både få fart på Sveriges tillväxt och samtidigt lösa stora miljöproblem”

Vindkraften utgör redan en viktig del av energimixen, men för att utbyggnad av land-och havsbaserad vindkraft ska kunna ske i den hastighet som krävs behöver flera hinder undanröjas. Det menar Hillevi Priscar, Sverigechef på OX2.
NYHET — 8 februari 2024

Näringslivet står redo att återigen bana vägen

Under det senaste halvåret har Svenskt Näringsliv, tillsammans med företag i Västmanlands län, anordnat energisamtal tillsammans med kommun-, region- och riksdagspolitiker.
RAPPORT — 10 januari 2024

Startprogram för elnät

NYHET — 2 november 2023

Arbetet med elförsörjning får inte stanna upp

Under ett möte i Oskarshamn samtalade riks- och lokalpolitiker om elfrågan med företagare och näringslivsorganisationer. Elfrågan är mycket komplex och ibland kan den kännas oöverskådlig, men ett av budskapen från Robert Thorburn, Svenskt Näringsliv, var att detta är en möjlighetsagenda.
NYHET — 24 oktober 2023

Energiförsörjning och elsystem i fokus under träff med värmländska beslutsfattare

Näringslivet i Värmland behöver mer el både i dag och i morgon. Under en halvdag bjöd Svenskt Näringsliv Värmland därför in politiker, beslutsfattare, företagare och myndighetspersoner till ett möte kring energiförsörjning och elsystem.
NYHET — 6 september 2023

Det behövs krafttag i koncentrerad och icke urvattnad form

”Vi behöver krafttag, vi för oss själva och att andra tar dem. Inte minst behövs det i kristider. Och idag är kriser i det närmaste en konstant. Elkris, ekonomisk nedgång, pandemi, krig. En del varar länge, andra går över lite fortare”, skriver Ulrica Bennesved i en krönika.
NYHET — 6 september 2023

Det behövs krafttag i koncentrerad och icke urvattnad form

”Vi behöver krafttag, vi för oss själva och att andra tar dem. Inte minst behövs det i kristider. Och idag är kriser i det närmaste en konstant. Elkris, ekonomisk nedgång, pandemi, krig. En del varar länge, andra går över lite fortare”, skriver Ulrica Bennesved i en krönika.
NYHET — 27 juni 2023

Andrum under sommaren men vintern riskerar återigen att bli tuff

För bara några år sedan var tanken om att vi kunde komma att ha en situation med akut elbrist i Sverige i princip helt otänkbar för de allra flesta. På kort tid har vi fått acceptera ett helt nytt läge. Nu risker vintern återigen bli tuff, skriver Michelle von Gyllenpalm, Expert Energipolicy.
NYHET — 20 juni 2023

Jan-Olof Jacke: S måste sluta upp bakom kärnkraften

Jan-Olof Jacke, vd, manar Socialdemokraterna att stå upp för kärnkraften inför dagens omröstning i riksdagen. ”Det skulle vara ett viktigt steg i rätt riktning”, säger han till TT.
NYHET — 30 maj 2023

Största utmaningen för företagen är energiförsörjningen och att hitta rätt kompetens

Myndighetsutövning är en nyckelfaktor för att främja tillväxt och skapa ett gott företagsklimat. Handläggningstider, bemötande, råd och vägledning är hörnstenarna i en serviceinriktad myndighetsutövning. På Wica Cold AB i Vislanda anses kontakterna med kommunen fungera väl.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist