NYHET24 juni 2024

Brister i elnätet slår allt hårdare mot sydsvenska företag

Företag i Sydsverige hindras från att växa och utvecklas till följd av bristande tillgång till el. Och det är inte bara de mest energiintensiva branscherna som drabbas.

Skåneporten äger fastigheter utmed vägnätet i främst Skåne, Halland och Blekinge. Vd:n Andreas Meyer berättar att de allt oftare inte kan möta kundernas önskemål om tillgång till el. Foto: Johan Cedervall

Effektbristen i elnätet hämmar både arbetsmarknaden och klimatomställningen. I Sydsverige är läget särskilt ansträngt. Som HD-Sydsvenskan uppmärksammar uteblir hundratals arbetstillfällen när företag som Ecolean, Höganäs, Lindab, Polykemi och Pågen inte kan öka effektuttaget så mycket som de vill. För stålföretaget Areco i Örkelljunga är läget rent av så kärvt att produktionen nu drivs med el från dieselaggregat, säger vd:n Peter Areskog till tidningen.

Men det är inte bara aktörer i de mest energiintensiva branscherna som drabbas av bristsituationen. Ett exempel på det är Skåneporten, som äger fastigheter utmed vägnätet i främst Skåne, Halland och Blekinge. Allt oftare går det inte att möta kundernas önskemål om tillgång till el.

I nuläget räcker inte anslutningarna till
Andreas Meyer, vd Skåneporten

– Vid många av våra fastigheter finns behov av att ladda elbilar och vi ser också en kraftigt ökande efterfrågan på att ladda lastbilar. Dessutom finns intresse av att installera stora batterier för att bidra till att stabilisera elnätet. Alla de här verksamheterna har väldigt stora el- och effektbehov och i nuläget räcker inte anslutningarna till, säger Skåneportens vd Andreas Meyer.

Dels blir fastigheterna mindre attraktiva när det inte går att få fram tillräckligt med el, dels hindras företag från att växa och gå i grönare riktning.

– Vi märker att det som håller tillbaka den här typen av etableringar är att sladden inte finns där, eller kanske snarare att sladden är för tunn. Det tar lång tid för energiföretagen att få fram tillräckligt med el till de här lägena. Elnätet är helt enkelt inte tillräckligt utbyggt för att klara den snabba omställningen, säger Andreas Meyer.

Johan Dalén
Foto: Ulf Börjesson/Ernst Henry Photography AB

Han påminner också om hur andra delar av näringslivet påverkas i förlängningen: Hur går det till exempel för lastbilstillverkares storsatsningar på ellastbilar om de inte finns åtföljs av en rejäl utbyggnad av laddinfrastrukturen?

– Problem av det här slaget tilltar på många håll i landet, men de slår särskilt hårt mot företagen i söder. I undersökningen Företagens regionala utveckling som presenterades nyligen uppgav mer än en sjättedel av de sydsvenska företagarna att de ser begränsad tillgång till el som ett hinder för att växa. Det visar hur viktigt det är att investera i elnätet. Bristerna hämmar både tillväxten och klimatomställningen, säger, Johan Dalén, regionchef på Svenskt Näringsliv i Skåne och Blekinge.

EnergiförsörjningTillväxt
Skriven avTobias Lindberg
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist