Svenskt Näringsliv logoSvenskt Näringsliv logo
LogoLogo
LogoLogo

El

Senaste artiklarna

RAPPORT — 17 juni 2021

Vad innebär en elanvändning om 240 TWh år 2045 för det svenska elsystemet?

NYHET — 2 mars 2021

Lars Hjälmered (M) om  Sveriges energipolitik

I en intervju för Näringslivspodden diskuterar Lars Hjälmered, Moderaternas näringspolitiska talesperson och ordförande i riksdagens näringsutskott, såväl elnätets kapacitetsproblem som Sveriges energipolitik. 
RAPPORT — 30 november 2020

Kraftsamling Elförsörjning - policyrapport

RAPPORT — 23 oktober 2020

Incitamenten att investera i produktion på elmarknaden

RAPPORT — 23 oktober 2020

PPA och elmarknaden

RAPPORT — 6 oktober 2020

Kraftsamling elförsörjning - Internationell kartläggning

Sveriges och Europas energisystem är under förändring. Samhällets styrande trender såsom hållbarhet, digitalisering och elektrifiering är drivande faktorer som tillsammans påskyndar utvecklingen inom energiområdet.
NYHET — 11 september 2020

Satsa på att utveckla dagens teknikneutrala elsystem

Sveriges elanvändning ökar med 60 procent fram till 2045, enligt färska beräkningar. Forskare förordar ett elsystem som baseras på såväl vatten- och vindkraft som ny kärnkraft. ”Det är det mest kostnadsoptimala kraftsystemet”, menar forskaren Staffan Qvist.
NYHET — 10 september 2020

Balanserad elmix en förutsättning för klimatomställning

”Vi står inför stora och långsiktiga beslut som har avgörande inverkan på Sveriges framtid – det är nu dags för politiken att börja agera”, skriver Lina Håkansdotter, chef för Hållbarhet och infrastruktur.
RAPPORT — 10 september 2020

Kraftsamling elförsörjning - Långsiktig scenarioanalys

RAPPORT — 20 augusti 2020

Försörjningstrygghet el - 2045

Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist