NYHET29 april 2024

Västsvensk (H)eldag

Under en heldag i Göteborg medverkade 20 västsvenska riksdagsledamöter och regionpolitiker under företagsbesök inom energisfären. Syftet med dagen var att ge en överblick och insikt i några av de viktigaste aktörerna i Västsverige inom elproduktion och energianvändning.

- Det har varit en jätteviktig dag för att visa våra politiker hur verkligheten hos företagen ser ut. Att landets framtida elförsörjning fungerar är centralt för vårt välstånd och för näringslivets möjlighet att genomföra den klimatomställning som måste ske, säger Rudolf Antoni, regionchef Svenskt Näringsliv Västra Götaland.

Dagen startade på Svenskt Näringslivs kontor i Göteborg där Michelle Tun von Gyllenpalm, expert energipolicy på Svenskt Näringsliv, bland annat poängterade att ledtiderna måste kortas rejält för att nödvändiga investeringar i både elnätsutbyggnad och ny elproduktion ska kunna göras i tid.

Christian Jebsen, Public Affairs Manager på Novo Energy, som för närvarande bygger en batterifabrik i Göteborg, berättade om varför Volvo och Northvolts gemensamma satsning hamnade i Västsverige. Satsningen har beskrivits som en av de största stegen mot en grön energiomställning i regionen. Jörgen Wrennfors, förvaltningsansvarig på Göteborgs Hamn, var också på plats och berättade om hamnens nya satsning ”The Green Cable”, som ska möjliggöra elanslutning av tankfartyg som ligger i kaj.

Volvo Bussar transporterade sedan riksdagsledamöterna i deras eldrivna transitbuss till Powercell. Där fick ledamöterna veta mer om Powercell, som utvecklar och producerar bränsleceller som genererar el och värme av vätgas och endast släpper ut vatten. Richard Berkling, vd på Powercell hade ett tydligt medskick till politikerna.

- Ska vi klara av att bli ett fossilfritt samhälle krävs en tydlig vision från politiken, det saknas idag. Jag vill se Sverige som en ledande industrination i den gröna omställningen. För att komma dit tror jag inte att vi behöver mer bidrag från staten, istället behövs rätt förutsättningar för oss företagare att bedriva våra verksamheter, säger Richard Berkling vd Powercell.

Efter besöket på Powercell fick ledamöterna tre presentationer från tre elproducerande bolag. Stefan Gustavsson, Public Affairs Manager på Eolus Vind, John Ahlberg, CSO & Grundare Kärnfull Next och Anja Alemdar, Director Public and Regulatory affairs på Vattenfall talade. Storskalig och småskalig kärnkraft, havs- och landbaserad vindkraft och vattenkraft lyftes. Trots att bolagen sysslar med olika metoder av elproduktion fanns inga tydliga motsättningar mellan dem. Snarare var de alla eniga om en sak; Frågan om hur el ska produceras är inte särskilt viktig, det viktiga är att vi måste producera el på alla sätt som går.

Dagens sista besök gjordes på Rya kraftvärmeverk i Energihamnen. Per-Anders Gustafsson, vd på Göteborg Energi presenterade deras syn på energifrågan och vad de ser som nödvändigt för att säkra framtidens elbehov.

- Energifrågan är inte en framtidsfråga, utan det är en här och nu fråga. Det måste skapas energi på många olika ställen på många olika sätt. Satsningar på stam- och regionnäten måste ske snabbare. Lokal elproduktion är inte bara en förutsättning, utan en nödvändighet för att vi ska klara elektrifieringen, säger Per-Anders Gustafsson vd Göteborg Energi.

Vi hoppas att politiken tar med sig medskicken från dagen och att det ger resultat. Företagen är motorn för tillväxt och omställning, politiken måste ge företagen rätt förutsättningar för att vi ska klara att ställa om.

EnergiförsörjningEl
Skriven avIsak Flink
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist