Rapport23 augusti 2023

Startprogram för utvecklad vattenkraft

Flera analyser visar att Sveriges elproduktion behöver minst fördubblas till 2045 för att möta näringslivets och samhällets elbehov. Framtidens elsystem står på tre huvudsakliga ben: vattenkraft, vindkraft och kärnkraft. Mot den bakgrunden har Svenskt Näringsliv presenterat ett ”Startprogram för ny kärnkraft” och ett ”Startprogram för mer vindkraft”. Nu kommer ett ”Startprogram för utvecklad vattenkraft”.

Sveriges elförsörjning är helt beroende av vattenkraften, som levererar nästan hälften av elen vi använder varje år. Vattenkraften är stommen i vårt elsystem. Att den finns och levererar påverkar hela norra Europas konkurrenskraft. Vattenkraften erbjuder storskalig energilagring, förnybar elproduktion, flexibilitet och reglerkraft. Allt i ett – till en låg kostnad. Utöver att balansera förbrukningens variationer balanserar den vindkraft och solkraft.

”Startprogram för utvecklad vattenkraft” drar upp två spår framåt för vattenkraften. Det ena spåret handlar om att svensk vattenkraft ska komma igenom den pågående omprövningen med minsta möjliga förlust av vattenkraftsel och utan att effekt och reglerförmåga påverkas negativt. Det andra spåret handlar om vattenkraftens långsiktiga utveckling. Arbetet med båda spåren behöver rivstarta i Regeringskansliet under hösten 2023 och bör kunna ske utan att förlänga pausen.

Sverige ska nyindustrialiseras med höga ambitioner för klimat, miljö och konkurrenskraft. Det kräver en utvecklad vattenkraft.

Skriven avRobert ThorburnMartina Lind
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist