Rapport18 mars 2024

Svenskt Näringslivs kommentarer till EU-kommissionens åtgärdsplan för elnät

EU-kommissionen presenterade innan årskiftet en EU-åtgärdsplan för elnät. Utgångspunkten är att sammanlänkade och stabila elnät är ryggraden i en välfungerande energimarknad. EU-kommissionen framhåller samtidigt att EU:s elnät samtidigt möter nya stora utmaningar framöver. Svenskt Näringsliv välkomnar EU-kommissionens ambition att snabba på uppgradering, effektivt nyttjande och utbyggnad av den elnätsinfrastruktur som behövs för att ge förutsättningar för den förväntade kraftiga utbyggnaden av fossilfri energiproduktion vi har framför oss.

Samtidigt vill Svenskt Näringsliv framhålla behovet av ett antal justeringar till EU-kommissionens åtgärder, i syfte att ge åtgärdsplanen och dess framtida initiativ bättre möjligheter att bidra till såväl uppgradering och expansion av de europeiska elnäten, som att bidra mer generellt till systemnytta för det samlade europeiska elsystemet.

Svenskt Näringsliv menar att EU:s energipolitik framgent i betydligt högre grad behöver utgå från en systemsyn där hela energisystemet - inklusive nätinfrastrukturen - måste ses som en helhet där olika kraftslag, dess förmågor, nätinfrastruktur och användarnas behov påverkar varandra.

Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist