Seminarium

Utmanad elförsörjning – utmanade företag

apr
21
2022

HAR SÄNTS LIVE

Delta digitalt eller fysiskt
21 april 2022, 12:00-13:00
Kontaktperson
Madeleine Svenberg
Expert Klimatpolicy

Elsystemet är en central samhällsfunktion, avgörande för det mesta av vårt samhälle. Tilliten till elsystemets förmåga är därför nödvändig för investeringar som möjliggör samhällets utveckling, ökat välstånd och klimatomställningen.

Under de senaste åren har frågan om försörjningstrygghet i elsystemet kommit att aktualiseras alltmer men frågan är fortfarande underdiskuterad i debatten. Det är mycket fokus på ny produktion, att kapa toppar och att stärka ledningsnätet men man måste sätta dessa frågor i ett större sammanhang där hela systemet hänger ihop och tillsammans bygger försörjningstrygghet. Det handlar inte bara om näringslivets villkor utan också om nationell säkerhet.

Under seminariet presenterar Marie Knutsen-Öy, som leder Svenskt Näringslivs projekt Kraftsamling elförsörjning, en rapport om den utmanade, svenska försörjningstryggheten och vilka politiska åtgärder som behöver tas för att garantera ett elsystem som håller för de stora utmaningar det står inför. Efter det kommer Royne Malmström från Energimyndigheten att kommentera rapporten och diskutera hur försörjningstrygghet i elsystemet påverkar vår krisberedskap. Därefter följer ett panelsamtal med elanvändare, elproducent, systemansvariga för kraftnätet och akademin.

.Deltar gör:

Royne Malmström, Enheten för trygg energiförsörjning, Energimyndigheten

Lina Bertling Tjernberg, Professor in Power Grid Technology, KTH

Filip Englund, Energy Manager, Holmen

Tomas Hirsch, Director and Head of Energy and ETS, SSAB

Lowina Lundström, Executive Vice President Electricity system operator, SvK

Marie Knutsen-Öy, Ansvarig energipolicys, Svenskt Näringsliv

Seminariet modereras av Robert Thorburn, Svenskt Näringsliv

Varmt välkomna till lanseringen av en högaktuell rapport!

Seminariet spelas in och finns tillgänglig att se i efterhand.

Länk skickas ut till anmälda deltagare via mejl innan webbinariet). Max antal på plats i lokalen är 25.

apr
21
2022

HAR SÄNTS LIVE

Delta digitalt eller fysiskt
21 april 2022, 12:00-13:00
Kontaktperson
Madeleine Svenberg
Expert Klimatpolicy
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist