Rapport21 april 2022

Utmanad elförsörjning – utmanade företag Försörjningstryggheten är nyckeln för framtida investeringar

Elsystemet är idag en central samhällsfunktion, avgörande för det mesta av vårt samhälle. Tilliten till elsystemets förmåga att möta användarnas behov är därför nödvändig för samhällets utveckling. Under de senaste åren har frågan om försörjningstrygghet i elsystemet kommit att aktualiseras alltmer i takt med att det kommit larmsignaler om brister i det svenska elsystemet men också eftersom vi går mot en allt högre grad av elektrifiering och därmed ett ökat elberoende.

För att minska osäkerheten kring försörjningstryggheten finns ett antal åtgärder som kan vidtas. Inom ramen för Kraftsamling Elförsörjning har flera policyförslag tidigare presenterats, några av dem är starkt kopplade till försörjningstrygghet. Denna rapport fördjupar resonemanget kring dessa. 

Skriven avRobert ThorburnMarie Knutsen-ÖyBirgitta Resvik
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist