Webbinarium

Fördjupande webbinarium om Sveriges framtida elsystem

Välkommen till Svenskt Näringslivs fördjupande webbinarium om Sveriges framtida elsystem.

okt
08
2020
Endast digitalt deltagande
8 oktober 2020, 11:00-12:00

Enligt Svenskt Näringslivs beräkningar kommer elanvändningen öka till 200 TWh år 2045 - vilket är ca 60 procent mer än i dag. Samtidigt behöver all befintlig föråldrad vindkraft bytas ut innan dess, vattenkraften står inför stora investeringsbehov och diskussionen om kärnkraftens roll lever vidare. Redan i dag har vi kapacitetsproblem och flaskhalsar i elnätet vilket vi har fått flera bevis på under våren och sommaren. Elsystemet står kort sagt inför stora utmaningar, men möjligheterna är större.

Inom projektet Kraftsamling elförsörjning arbetar Svenskt Näringsliv med att ta fram vilka policybeslut som behöver fattas för att säkerställa ett kostnadseffektivt, leveranssäkert och fossilfritt elsystem 2045. Den 10 september presenterade Staffan Qvist den scenarioanalys han gjort som ett av faktaunderlagen i projektet. Då hans arbete är avancerat och då vi förstått att intresset hos många är stort finns nu en möjlighet till mer en djupgående presentation.

Vid webbinariet presenterar Staffan Qvist rapporten ”Långsiktig Scenarioanalys” mer djupgående än vid den lansering som ägde rum tidigare i höst. Staffan kommer introducera de antaganden och indata som använts samt visa hur rapportens scenarier och modellering landat i hur Sveriges framtida elsystem kan komma att se ut. Rapporten ”Långsiktig Scenarioanalys” är en avancerad studie som analyserar hur ett kostnadsoptimalt, leverenssäkert och fossilfritt elsystem kan komma att se ut år 2045. Vi låter akademiker ställa frågor och kommentera rapporten, följt av en spännande diskussion

Medverkande

Dr Staffan Qvist
Energiforskare

Dr Staffan Qvist är energiforskare och som oberoende energikonsult verksam i ett flertal internationella energiprojekt. Han har genomfört scenarioanalysen i samarbete med bland andra professor Jesse D. Jenkins vid Princeton University och Nestor Sepulveda vid MIT.

Varmt välkomna till ett kunskapshöjande webbinarium!

Länk skickas ut till anmälda deltagare via mejl innan webbinariet.

okt
08
2020
Endast digitalt deltagande
8 oktober 2020, 11:00-12:00
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist