Seminarium

Hur kan ny kärnkraft i Sverige finansieras?

maj
14

HAR SÄNTS LIVE

Delta digitalt eller fysiskt
14 maj 2024, 15:15-16:15
Kontaktperson
Sophia Weingarten
Projektkoordinator

För att nå våra uppsatta klimatmål och möta användarnas behov behöver Sveriges elsystem minst fördubblas på 20–25 år. Elen måste dessutom vara fossilfri, leveranssäker och finnas tillgänglig till ett konkurrenskraftigt pris. För att klara detta visar Svenskt Näringslivs analys att alla fossilfria kraftslag kommer behöva byggas ut. Med anledning av detta har Svenskt Näringsliv tidigare publicerat Startprogram för kärnkraft, vindkraft, vattenkraft och elnät.

Svenskt Näringsliv har därför med avstamp i Startprogram för ny kärnkraft, som lanserades hösten 2022, låtit två internationella konsultteam skriva varsin rapport oberoende av varandra om hur en finansieringsmodell för ny kärnkraft i Sverige kan komma att se ut, med särskilt fokus på riskdelning samt de strategiska beslut som behöver föranleda ett slutligt investeringsbeslut. Finansieringsfrågan är endast ett av flera områden som behöver lösas ut för möjliggörandet av ny kärnkraft, men är särskilt viktig till följd av kärnkraftens karaktäristik med höga kapitalkostnader och stora risker.

Välkommen till ett seminarium där rapportförfattarna presenterar sina respektive slutsatser, följt av kommentarer från kärnkraftsägare och investerare. Seminariet inleds av Svenskt Näringslivs vice VD, Karin Johansson.

Varmt välkommen!

Seminariet genomförs till största delen på engelska.

Tid och plats:

Tisdag 14 maj, kl.15:15-16:15

Sibeliussalen, Finlandshuset

Snickarbacken 4, Stockholm

Medverkande

Karin Johansson
Deputy Director General, Svenskt Näringsliv
Michelle Tun von Gyllenpalm
Expert energy policy, Svenskt Näringsliv
David Stearns
Advisor, Nuclear development and finance
Victor Hammar
Partner, EY Energy
Marcel Volkerts
Director, Baringa
Alex Weir
Director, Baringa
Filip Szopa
Investment Manager, AMF
Mike Shaqqo
Senior VP for new build, Westinghouse
Anja Alemdar
Head of PRA, Vattenfall

Modererar gör Robert Thorburn, Svenskt Näringsliv

Ytterligare medverkande kan tillkomma.

Seminariet spelas in och finns tillgängligt att se i efterhand. Länk skickas ut till anmälda deltagare via E-post före seminariet.

Seminariet har begränsat antal platser för fysiskt deltagande.

Anmälan stänger 13 maj kl.12.00

maj
14

HAR SÄNTS LIVE

Delta digitalt eller fysiskt
14 maj 2024, 15:15-16:15
Kontaktperson
Sophia Weingarten
Projektkoordinator
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist