Seminarium

Nya elbehov – nya utmaningar

aug
16
2022

HAR SÄNTS LIVE

Delta digitalt eller fysiskt
16 augusti 2022, 13:00-14:00
Kontaktperson
Madeleine Svenberg
Expert Klimatpolicy

Den 29 juni presenterade Staffan Qvist rapporten ”Scenarioanalys 290 TWh” - en uppdatering av tidigare långsiktiga scenarioanalys om hur ett kostnadseffektivt, leveranssäkert och fossilfritt elsystem kan se ut år 2050. Uppdateringen är gjord för att bland annat möta det ökade elbehov som medföljer näringslivets presenterade initiativ för klimatomställning och elektrifiering.

För att fullt förstå den analys som gjorts och hur den tagits fram, bjuder projektet nu in till en mer djupgående presentation om analysens antaganden, indata och modellering, samt öppnar upp för möjligheten att ställa frågor om genomförande och resultat. Det kommer att finnas möjlighet att ställa frågor på plats i salen, eller via Kraftsamling elförsörjnings mailadress (se nedan).

Sveriges förväntade elbehov fram till mitten av seklet förändras snabbt i takt med att nya initiativ inom det svenska näringslivet presenteras. Det svenska elsystemet står inför stora utmaningar för att lyckas möta denna utveckling. Allt fler är överens om att det måste vara slut med att ställa fossilfria kraftslag mot varandra, att vi måste skynda på utbyggnaden av elproduktionen, att tillståndsprocesserna behöver snabbas på och att vi behöver möjliggöra för bättre överföringskapaciteter mellan norra och södra Sverige. Det som behövs nu, är långsiktiga politiska beslut som säkerställer att elsystemets utmaningar omhändertas.

Deltar gör:

Staffan Qvist, Konsult, Qvist Consulting

Marie Knutsen-Öy, Ansvarig energipolicys, Svenskt Näringsliv

Frågor skickas till kraftsamlingel@svensktnaringsliv.se

Länk skickas ut till anmälda deltagare via mejl innan seminariet.

aug
16
2022

HAR SÄNTS LIVE

Delta digitalt eller fysiskt
16 augusti 2022, 13:00-14:00
Kontaktperson
Madeleine Svenberg
Expert Klimatpolicy
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist